Головна

Висновки

Отже, ми переконалися, що метою грошового менеджменту є допомога менеджерам в управлінні. Були визначені задачки грошової функції в рамках компанії і співвіднесені з задачками менеджерів. При розгляді ймовірних цілей бізнесу ми побачили, чому мета найбільшого зростання добробуту акціонерів оцінюється як важлива по зіставленню з іншими цілями. Оскільки мета найбільшого зростання добробуту акціонерів лежить в базі сучасного грошового менеджменту, ми будемо не один раз повертатися до її дослідження. Врешті-решт, ми обговорили ймовірний конфлікт інтересів акціонерів і менеджерів, також методи запобігання або мінімізації агентської труднощі.

Головні Визначення

Ринки капіталу

Найбільше підвищення добробуту акціонерів

Ублажения

Корпоративне управління

Агентська неув'язка

Опціони акцій