Головна

Чиста монополія

У главі 8 ми вивчали чисту конкуренцію - один з двох полярних ринкових структур. Тепер метою нашого розгляду є ринкова структура протилежна - чиста монополія.

Чиста монополія - це ринкова структура, в якій існує єдиний продавець товару, що не має замінників; цей продавець не перебуває під впливом і не впливає на ціни і випуск інших продаваних продуктів.

Подібно до чистої конкуренції, чиста монополія є теоретичною абстрактною категорією, бо в реальній дійсності виявити чисту монополію практично неможливо. Мабуть, простіше монополії зустріти приклади, звертаючись до радянської історії нашої країни. Так, в СРСР існувало єдине підприємство з виробництва швейних машинок у Подольску, єдине підприємство з виробництва фільтрів для сигарет в Вірменської РСР. Радянське керівництво, грунтуючись відомим висловом В. І. Леніна, прагнуло перетворити соціалістичну економіку «в єдину фабрику», в чому чимало досягло успіху.

Незважаючи на те, що у реальності приклади чистої монополії надзвичайно рідкісні, деякі елементи цієї ринкової структури проявляють себе як постійно діюча сила, в тому числі і на конкурентних за своєю суттю ринках. Наприклад, поява принципово нової технології призводить до постійного припливу на ринки абсолютно нових типів товарів. И фірма, вперше впроваджує такі товари, якийсь час може утримувати монопольне становище (до тих пір, поки дану технологію не освоять інші фірми).

Розглянемо чистий монополію як одну з чотирьох головних ринкових структур на основі структурних змінних, наведених у розділах 7 і 8.

Чиста монополія відрізняється від чистої конкуренції трьома параметрами із сімох: по-перше, у галузі існує лише один продавець (а не багато, як в умовах чистої конкуренції), по-друге, продукт не має замінників, т. тобто абсолютно диференційований. Це означає, що перехресна еластичність попиту по ціні між продуктом монополіста та іншими продуктами або дуже низька, нульова, або навіть негативна. По-третє, входження в галузь нових фірм неможливий.

У реальному житті навіть монополісти відчувають свого роду периферійну конкуренцію віддалених і часткових субститутів: так, пошта відчуває деяке суперництво з боку телефонних компаній. Газові компанії можуть суперничати з електроенергетичними як постачальники палива. Однак перехресне еластичність попиту товару монополіста і далеких замінників не настільки висока.