Головна

Дискримінація першого ступеня

Цеповая дискримінація першого ступеня (або досконала) відноситься до випадку, при якому монополіст здатний встановлювати різну ціну для кожної окремої одиниці пропонованого товару.

Цінова дискримінація першого ступеня: продаж кожної одиниці блага в її ціною попиту.

Коли монополіст має можливість призначати разні ціни за кожну одиницю продукції, то кожний окремий покупець буде платити за кожну одиницю продукції, яку він хотів би мати, максимально можливу для неї ціну. Тим самим цінова дискримінація першого ступеня відбувається при максимальній сегментації ринку.

Якщо оцінка монополістом платоспроможності та індивідуального попиту кожного покупця точною, то це призведе до ситуації, Перша одиниця блага буде продана першому покупцеві за ціною Р - найвищою можливою ціною за існуючих умов попиту. Друга одиниця буде продана другому покупцеві за ціною Р2, третій - третій за ціною Р3 і т. д. По суті, монополіст рухається вздовж лінії ринкового попиту до точки А, де остання одиниця блага продається за ціною Р *.

Оскільки кожна одиниця блага продається покупцю за найвищою ціною з можливих (за резервною ціною кожного споживача), то на такому ринку не утворюється надлишку споживачів: весь надлишок надходить виробнику. У результаті

виробник не схильний обмежувати випуск, як би він зробив у стандартних умовах чистої монополії. Ринкова рівновага відповідає точка перетину кривих попиту (D) і граничних витрат (МС), тим самим обсяг випуску буде точно таким же, що і за умови чистої конкуренції!

Однак принциповою відмінністюміж досконалою дискримінацією і чистою конкуренцією є те, що покупці повністю позбавляються свого споживчого надлишку, який повністю присвоюється монополістом.Іншими словами, у даному випадку немає ніякої різниці з погляду розташування ресурсів, але існує принципова відмінність у розміщенні доходів і багатства. Рішення є ефективним в тому стандартному розумінні, що втрат багатства з точки зору громади немає.

Висновок: при дискримінації першого ступеню продавець має можливість визначити платоспроможність кожної конкретного покупця, а значить, і запропонувати для нього відповідну ціну на товар.

Досконала цінова дискримінація - це ідеалізована концепція, що про що говорить і саме слово «досконала», але вона представляє теоретичний інтерес, оскільки дає приклад іншого, ніж конкурентний ринок, ефективного механізму розміщення ресурсів. У житті прикладів досконалої цінової дискримінації зустрічається небагато. Наприклад, у невеличкому містечку практикуючий лікар може призначати своїм пацієнтам різні ціни, знаючи їх платоспроможність. Вірш Б. Штейна, взяте за епіграф до цього параграфу, - зразок поетичного опису подібної ситуації.