Головна

Фактори виникнення монополії


Існують 4 фактори, кожен з яких чи їх поєднання призводить до того, що фірма стає монополією.

По-першому, монополія може стати результатом нововведень і новацій.

Не всі індивіди мають однаково творчими або ініціативними якостями. Принципове відкриття нового товару або технології, захищений патентом, що дає виключне право отримання вигоди на всіх стадіях використання винаходу, породжує монополію. Поки хтось здатний робити принципово новий і унікальний продукт, тримати технологію його створення «в таємниці» - до тих пір існує можливість монополії.

Друга економічна сила, яка має можливість створити монополію, - це економія від масштаб. Як вже зазначалося у главі +6 (параграф 6.4.1), є галузі, в яких ринковий попит може недостатнім для підтримки великого числа (або навіть декількох) ефективних фірм. Чи можлива ситуація, при якій в галузі здатний ефективно працюватиме лише один виробник. Така ситуація отримала назву «природної монополії» і характерна для багатьох суспільних благ (енергетика, залiзничний транспорт і т. п.). Наприклад, у місті найефективнішим рішенням буде створення однієї водопровідної міської мережі, а не двох-трьох конкуруючих між собою: неможливо уявити ситуацію, за якої, наприклад, парні будинку на Невському проспекті обслуговувалися б однієї водопровідної компанією, а непарні - її конкурентом . Якщо така ситуація і виникне, то двом конкурують між собою фірмам все ж таки вигідніше буде злитися, перетворитися на монополію, тому що при цьому вони здатні суттєво знизити свої витрати виробництва.

Природна монополія існує, коли економія від масштабу дозволяє задовольняти одній фірмі весь ринковий попит. Інакше кажучи, економія від масштабу настільки значна по відношенню до ринкового попиту, що на ринку не може ефективно існувати більше одного виробника.

У пункті 6.4.1 ми відзначали особливість форми кривої довгострокових середніх витрат (LAC) природної монополії: крива являє собою спадну лінію. А це значить, що найдешевший спосіб задовольнити потреби у продукції галузі полягає в тому, аби сконцентрувати виробництво даного продукту в руках однієї фірми.

Наприклад, відображено, що єдина фірма може виробляти Q * одиниць продукції за середніх витратах LAC (Q *), у той час як якщо б той же ринок поділили між собою дві фірми, то довгострокові середні витрати зросли б до величини LAC (Q * / 2).

Третім фактором виникнення монополії є виключна власність на найважливіші засоби і прикмети виробництва. Одним з наочних прикладів такої монополії є діяльність фірми «Де Бірс Даймонд Майнз», яка контролює більшість світових розробок з видобутку та постачання необроблених алмазів. Монополістами даного видання можна вважати і власників виноградників у провінції Шампань.

Четвертим чинником існування монополії є державна політика.Держава може створювати й монополії підтримувати, надаючи виняткові права економічної діяльності певним фірмам. Це досягається шляхом надання таким фірмам ліцензій. Певних привілеїв або.