Головна

ОлігополіяОлігополія - це ринкова структура, в якій невеликій кількості продавців протистоїть покупців безліч.

Прийнято вважати, що хрещеним батьком терміну "олігополія» був відомий соціаліст-утопіст і державний діяч Томас Мор (1478-1532), автор знаменитої «Утопії» (1516 р.).

Мабуть, мало хто проблеми цього товару викликають стільки дискусій і розбіжностей, як олігополія. У реальному житті типово монополістичними галузями є автомобільна, металургійна, алюмінієва, хімічна і ін

Принципова відмінність олігополії від монополістичної і чистої конкуренції полягає в тому, що при олігополії у галузі існує лише кілька суперників, а тому кожна фірма зобовязана враховувати реакцію інших учасників на свої дії. Дії будь-якого олігополіст в галузі безпосередньо впливають на кожного з суперників, тобто фірми в галузі є взаємозалежними.

Розглянемо олігополію як одну з чотирьох основних ринкових структур на основі структурних змінних, наведених у чотирьох попередніх розділах.

Ми вже знаємо, що у моделі досконалої конкуренції однорідна продукція, а в монополістичної конкуренції є однорідною (диференційована). У олігопо-моделі лістіческой продукція може бути як однорідної, так і неоднорідною.

Можливості входу в галузь також варіюються в широких межах - від цілком блокованого входу до досить вільного (в залежності від особливостей стратегічного поведінки олігополіст).

У моделі досконалої конкуренції фірми проводять оптимальну політику поведінки: при перебуванні ринку в рівновазі вони не мають причин змінювати ціну або обсяг випуску. При рівності попиту та пропозицiї фірма продає все, що робить, і максимізує свій прибуток.

У моделі монополії фірма-монополіст перебуває в рівновазі при умові MR = МС. У цьому випадку монополіст максимізують свій прибуток і також проводить оптимальну політику (з точки зору монополії).

У моделі олігополії фірма має також тенденцію здійснювати оптимальну політику з урахуванням дій своїх суперників і припускає, що інші фірми в галузі надходитимуть аналогічним чином. Дана концепція була вперше сформульована Нешем Дж. (у 1951 р.).

Рівновага Неша: кожна фірма-олігополіст поводиться найкращим чином при даному поведінці своїх конкурентів.

Насамперед розглянемо умови виникнення олігополії.