Головна

Стратегії монополістичного ціноутворення

Якщо фірма отримує можливість вийти за межі жорсткої структури ринку вільної конкуренції, то тим самим вона перестає бути ценополучателем і стає ценоустановітелем, тобто монополістом. Монополістична модель забезпечує теоретичну основу для аналізу політики фірми ціноутворення. Модель чистого конкуренції не здатна служити обєктом дослідження політики ціноутворення, тому що на увазі, що фірма не має цінової політики як такої: ціна задається абсолютно конкурентній фірмі як щось дане. Якщо ж фірма володіє ринковою владою, то вона здатна встановлювати ціни для досягнення основної мети: присвоєння надлишку споживача і перетворення його на додатковий прибуток фірми.

Основна мета стратегій ціноутворення фірми - привласнення різними способами надлишку споживача і його перерозподілу на користь виробника (продавця).

Найбільш поширені стратегії монополістичного ціноутворення:

- Цінова дискримінація;

- Двоетапна оплата (двуставочние тарифи);

- Ціноутворення пікових навантажень;

- Супутні продукти.1 Розглянемо дані стратегії докладніше.