Головна

Теорія ігор та її застосування в рекламній діяльності

Яким би привабливим результат змови не був для його учасників, виявляється важкою справою зберегти його - адже те, що приносить вигоду якій-небудь фірмі, часто завдає шкоди іншим фірмам.

Проблема конфронтації олігополіст, що ввійшли в змову, нагадує дилему увязненого.Суть цієї дилеми в наступному. Двоє увязнених містяться в окремих камерах за злочин. Однак у звинувачення немає достатніх доказів (доказів достатньо лише на рік тюремного увязнення). Кожній з укладеним сказали, що коли він зізнається, а інший ні, то першим буде випущений на свободу, а другі отримає 20 років. Коли зізнаються обидва, то кожен отримає по 5 років. Ситуації, подібні дилеми увязненого, можуть аналізуватися на основі теорії математичної ігор, розробленої Дж. фон Нейманом і О. Моргенштерн ще в 1940-і гг.1

Ця концепція може бути використаний, наприклад, у стратегії рекламній діяльності олігополії. За олігополії продуктова диференціація та суперництво в області продажів можуть викликати рекламних надмірне збільшення витрат. Фірма здатна оптимізувати ці витрати на основі теорію ігор.

наслідки здійснення двох рекламних стратегій для двох продавців. При здійсненні стратегії поточної реклами кожна фірма отримує 100 млн р. прибутку від продажу предметів тривалого користування (наприклад, автомобілів). Фірма Л вважає, що якщо вона збільшить свій рекламний бюджет на 20 мільйонів р., Вона перехопить частину ринку фірми і збільшить свою виручку на 40 млн, отримавши 20 млн чистого прибутку. Даний перехід прибутку від фірми до фірми А станеться в тому випадку, якщо рекламний бюджет фірми залишиться без зміни. Аналогічно, якщо фірма В збільшить витрати на свою рекламу на 20 мільйонів у порівнянні з витратами фірми А, то фірма У отримає 40 млн додаткової виручки і 20 млн р. додаткової прібилі.1

Таблиця 11.8 показує, що одночасне збільшення двома фірмами своїх бюджетів на 20 мільйонів р. призведе до зменшення прибутків. Максимальна сукупний прибуток буде отримано, якщо обидві фірми збережуть свої поточні рекламні бюджети.

Найгіршим варіантом вирішення буде незалежне формування рекламного бюджету кожної фірмою (за відсутності змови).