Головна

Ціни в короткостроковому періоді і визначення випуску

У моделі чистої конкуренції обмін повністю знеособлений.Через припущення великої кількості і конкуренції і продавці, і покупці є ценополучателямі (price takers), тобто змушені приймати ціну як щось дане, екзогенне. Звідси випливає, що початкова функція ринку полягає в наданні інформації від продавців до покупців і від покупців до продавців, з тим щоб ринкові ціни адекватно відображали як витрати виробництва для виробника, так і цінність продукту для споживачів. Цього товару виходить з того, що покупці знають свої переваги, а продавці - витрати свого виробництва. Справа ринку - звести ці два найважливіших сегмента інформації воєдино.

Продавці не мають ні найменшого поняття ні про криві індивідуального, ні про криві ринкового попиту. Проте вони орієнтуються в поточних ринкових цінах. На практиці цього цілком досить для того, аби продавці брали раціональні рішення. За суттю, модель чистої конкуренції є описом того, як окремі виробники реагують на цінову інформацію й як їх колективну поведінку відповідає на незалежні рішення споживачів, визначаючи тим самим ринкова рівновага.