Головна

Цінова дискримінація

Поняття цінової дискримінації та трьох її видів (ступенів) було введено в економічну теорію англійським економістом Альфредом Пігу (1877-1959).

2 Ціновий дискримінацією називається практика встановлення продавцями різних цін для різних покупців чи груп покупців на однорідне благо; при цьому різниця в цінах не повязані з витратами виробництва та доставки блага на ринок.

На практиці ми щоденно стикаємося з ціновою дискримінацією. Це всілякі пільги для деяких громадян категорій: транспортних, оплата житла, відвідування видовищних установ та багато іншого.

Для здійснення ефективної цінової дискримінації необхідні три умови:

По-першому, покупці або групи покупців повинні бути сегментовані (взаємно розділені): необхідна ідентифікація і розділення двох або кількох покупців або ринків, для того щоб запобігти практику перепродажів дешевих благ між покупцями.

По-друге, покупці повинні демонструвати різну індивідуальну цінову еластичність попиту на благо при даному рівні цін.

По-третіх, на ринку повинна бути відсутніми цінова конкуренція зі сторони фірм-суперників, з тим щоб виключити зміна встановленого монополією рівня цін.

Фактори сегментації покупців:

1. Просторові (продаж у місті і на селі, різних районах міста і т.п.).

2. Тимчасові (різні ціни на одне благо в залежності від часу доби й сезону).

3. Доходи споживачів (услуги лікарів, юристів і т.п. для різних соціальних груп).

4. Обєм споживаного блага (мінімальна партія і т. п.).

5. Соціальний статус споживача (учні, пенсіонерів, військовослужбовців і т. п.).