Головна

Відсутність кривої пропозиції монополіста

У главі 8 ми зясували, що конкуруюча фірма має чітко виражену криву пропозиції (параграф 8.1.2). Ця крива будувалася виходячи із заданої ринкової ціни і відповідала рівню випуску продукції, при якому граничні витрати та ціна рівні між собою. У масштабі галузі крива пропозиції визначалася підсумовуванням по горизонталі сукупності кривих пропозиції окремих фірм, тобто тут використовувався той самий метод, що і при визначенні кривої ринкового попиту.

Для монополіста кривої пропозиції не існує.Причина полягає в тому, що монополіст не ценополучателем є, тобто не існує однозначної відповідності між ціною і граничним доходом при переміщенні по кривій ринкового попиту.