Головна

Ефективна комбінація двох змінних, наприклад

Комбінація факторів виробництва, яку вибирає фірма, залежить від відносних витрат. Структура витрат вважається ефективною, якщо при їх даному рівні досягається максимум обсягу випуску чи витрати мінімальні при даному обсязі випуску. Витрати (З) дорівнюють сумі використаних факторів виробництва (у грошових одиницях):

C = wL + rK, (5.15)

де w - ставка заробітної плати (ціна одиниці праці);

г-відсоток на капітал (іноді величину р називають рентної ціною одиниці капіталу).

Рівняння витрат у теорії виробництва аналогічно бюджетного обмеження у теорії споживання. Рівняння витрат або рівняння бюджетного обмеження виробника формує ізокосту.1

Якістю виробів - лінія, всі крапки якої представляють однакові за цінності поєднання різних кількостей двох факторів виробництва.

З рівності 5.15 можна отримати рівняння якісних для капіталу і для

праці:

"З w Т

К = -------- 1, (5.16)

р р

де w / r - нахил якісних щодо осі фактору праці;

1 =--------- к, (5.17)

W W

де r / w - нахил якісних щодо осі фактору капіталу.