Головна

Економіка та інші науки

Як уже зазначалося, економіка є наукою про те, ред кістка яким чином впливає на поведінку і взаємодію людей. Рідкість на увазі наявність вибору.Як правило, в людини не вистачає часу на те, аби робити все, що він захоче. Тому людина має обирати одну діяльність і відмовлятися від інших. В іншому випадку він приречений робити погано все. Потреби людей розглядаються в економічній науці як вихідні передумови для досліджень. Економістів особливо не цікавить, чому потреби більшості людей їх перевищують можливості, їх також не цікавить запитання, чому різні люди прагнуть володіти різними благами. Мета економічного аналізу полягає в тому, щоб знайти ефективні способи використання ресурсів для досягнення певних цілей. Природничі науки досліджують і пояснюють природні (природні) явища, які не залежать від людської діяльності. Метою природничих наук является вивчення обєктивної реальності.У даному випадку людина вивчає нелюдини.

Права окружність умовно змальовує сферу суспільних, або соціальних наук (психологія, історія, антропологія, соціологія, політологія тощо). Суспільні науки вивчають питання людських взаємин,формування і поведінка людських гуртів, взаємодії між тваринними інстинктами і людським духом ит.п.У даному випадку людина вивчає людини.

Предмет економічної науки своєрідне займає місце серед інших наук. Економіка рідкості вивчає вплив на суспільну поведінку. В даному випадку розглядається взаємодія між предметом природничих наук, які досліджують ресурси, тобто кошти, і предметом суспільних наук, які досліджують потреби, тобто мета.

Фізика, хімія, інженерна справа вивчають поєднання ресурсів. Економіка приймає ці стосунки як щось дане: природні (природне) відносини визначаються поза економікою. З іншого боку, суспільні науки, такі як соціологія, психологія тощо, які пояснюють природу людських бажань. Економісти ж вивчають, як взаємодіють між собою ресурсні обмеження (досліджувані природничими науками) і людські потреби (досліджувані соціальними науками). Так як економіка вивчає поведінку, обумовлений мотивами економічними, те вона належить поведінковим (біхевіорістскім) наук.