Головна

Мікроекономіка Опалення

Споживачі та виробники зустрічаються на ринках благ, на яких рівень цін і обсяг виробництва визначаються перш за все як взаємодія попиту і пропозиції на кожен продукт. Виробники та власники факторів виробництва зустрічаються на ринках чинників виробництва (праці, капіталу, землі тощо), на яких зайнятість на кожному ринку і доходи визначаються насамперед попитом та пропозицією на кожен фактор.