Головна

Обєм випуску за різних виробничих процесах

Виробничий процес може бути визначений як специфічна пропорція комбінації витрат для забезпечення певного обсягу випуску. Наприклад, година праці одного робітника і однієї машини сформує виробничий процес двохфакторну моделі праця-капітал. Два робочих і одна машина - інший виробничий процес і т. д.

Припустимо, що фірма може вибирати з три виробничих процесів, у яких стосунки між капіталом (К) і працею (L) знаходяться в пропорціях: 4:1, 1:1 і 1:4. Припустимо також, що ці процеси виробничі здатні давати обсяги випуску відповідно рівні: 2, 1 та 2 од.

Передбачається, що три розглянуті нами виробничі функції мають постійний віддачі від масштабу. Постійна віддача від масштабу означає, що обсяг виробництва зростає у прямій пропорції з збільшенням факторів виробництва)

Віддача від масштабу(returns to scale) - відношення між темпами зміни випуску і однаковим для всіх факторів темпом зміни обєму їх використання.