Головна

Особливості виробництва

Виробнича функція заснована на ряді «особливостей виробництва". Особливості виробництва стосуються ефекту випуску в трьох основних умов: (1) пропорційне збільшення всіх витрат; (2) зміна структури витрат при постійному випуск; (3) збільшення одного фактора виробництва при інших незмінних.

Випадок (3) відноситься до виробництва у короткостроковому періоді.

Короткостроковий період виробництва: самий тривалий відрізок часу, протягом якого можливо змінити обєм застосування лише одного ресурсу (фактори виробництва).

Фактор, кількість якого може бути змінена в даний період часу, називається змінним.Навпаки, фактор виробництва, кількість якого не можна змінити в межах даного періоду часу, за винятком випадків, що передбачають непомірно високі витрати, називають постійним по відношенню до цього періоду часу.

Випадки (1) і (2) належать до довгострокового періоду, коли всі витрати змінюються.

Довгостроковий виробництва період: період часу, достатній для того, щоб усі наявні ресурси фірми могли стати змінними.

Особливості виробництва схожі із особливостями споживання (які розглядаються в розділі 4) при одному істотному розходженні: якщо категорію «корисність» важко виміряти кількісно, то відносини факторів виробництва цілком вимірювані в натуральних одиницях.