Головна

Рівновага в миттєвому, короткому і довготривалому періодах

Ми розглядаємо статичні моделі ринкової рівноваги, в яких фактор часу не враховується явно: динамічні процеси в даному випадку є як би миттєві фотокадру. Ми можемо проілюструвати динамічні процеси методом порівняльної статики, при якому зрушення показаний відповідним переміщенням лінії попиту або пропозиції.

Величина зміни ціни при зміні попиту залежить як від відстані зсуву лінії попиту, так і від нахилів кривих попиту та пропозиції. Ми можемо це алгебраїчних визначити.

При використанні методу порівняльної статики ухвалено розрізняти три періоди: миттєвий, короткий і тривалий.

У миттєвому періодівсі фактори виробництва розглядаються як постійні.

У короткому періодінезмінними вважаються виробничі потужно сті підприємства, однак обсяг продукції може коливатися за рахунок пере міни використаної робочої сили, сировини та енергії, не виходячи за межі технічної виробничої потужності.Однак вертикальний відрізок лінії пропозиції тут не лише визначається умовами хра ня продукції, але і технологією виробництва.

2. У тривалому періодівиробник здатен змінювати обсяги всіх фак торів виробництва.Тому величина пропозиції в даному випадку може приймати будь-який нахил: у випадку постійних витрат лінія S розташована паралельно лінії абсцис.

Якщо при збільшенні масштабу виробництва витрати зростають, то лінія пропозиції має традиційний позитивний нахил.Нарешті, можливий випадок, коли розширення масштабів виробництва супроводжується зниженням витрат. У цьому випадку лінія пропозиції в довготривалому періоді буде мати негативний нахил (як і лінія попиту)