Головна

Економічна рента і трансферний дохід


Дохід виробництва фактора може бути розділений на два складових елементи: трансферний дохід та економічне ренту.Відносна частина кожного з цих складових залежить від еластичності пропозиції даного фактора.

Трансфертний дохід (transfer earnings) - це дохід, що має отримувати даний фактор виробництва, аби запобігти переходу його в іншу сферу зайнятості.

Загальний трансферний прибуток дорівнює площі під лінією пропозиції зліва від зайнятості цього фактора.

Економічне ренту (economic rent) ництва над трансфертним доходом.

це перевищення оплати фактора вироби

Економічна рентаравна площі між кривої пропозиції фактора і ціною фактора. Категорія ренти (і квазіренти) викладалася нами вже в розділах 5 та 8 (параграфи 5.4 та 8.2.3). Розглянемо цю проблему більш детально як найважливішу категорію ринку фактора виробництва.

величина трансфертного доходу дорівнює фігурі BAL * 0, а величина ренти дорівнює загального доходу (площа чотирикутника w * AL * 0 мінус трансферний дохід, тобто величиною трикутника w * AB).При переміщенні від точки В до точки А по кривій пропозиції праці (Ls) нагору ставка заробітної плати збільшується і все більше працівників даної професії приходять на даний ринок праці. Дохід, що залучає переміщення (трансфер!) нових працівників у галузь, і є трансферний дохід. Але працівники, які вже знаходяться в галузі, отримують і економічну ренту: тепер вони отримують більше, ніж мінімум, необхідний для простого утримання їх у галузі.

Чим менше еластичність пропозиції праці, тим більше пропорція економічної ренти. Чому? Тому що чим більша збільшення ставки заробітної плати необхідно для залучення нових працівників в галузь, тим більше розмір ренти для вже знаходяться в галузі працівників.

Якщо еластичність кривої пропозиції праці дорівнює нулю, весь дохід працівників у галузі складається з ренти. Цей випадок характерний для унікального працівника, що володіє особливим талантом (наприклад кінозірка, письменник зі світовим імям, учений). У такому разі його дохід визначається головним чином попитом та складається виключно з економічної ренти. Чим більш популярний (необхідний) це працівник, тим вище (праворуч) розташовується крива попиту, тим більший прибуток він отримує. Але якщо популярність, наприклад кінозірок, падає, то й дохід її сходить нанівець.

Якщо еластичність кривої, навпроти, абсолютна, то працівники в галузі не отримують ніякої економічної ренти, а весь їх доход дорівнює трансферного.

Якщо еластичність пропозиції праці висока, то частка ренти мала, а трансфертного доходу велика. У такому випадку навіть невелике зниження ставки заробітної плати змусить деяких працівників покинути галузь, щоб шукати зайнятість у іншому місці. Якщо еластичність праці пропозиції, навпроти, висока, то лише значне зниження ставки заробітної плати зможе змусити деяких працівників покинути галузь.

Квазірента. Поняття квазіренти нами також вже розглядалося в розділі 5 (параграф 5.4). Еще раз наведемо визначення цього явища.

Квазірента - тимчасова економічна рента, що виникає з причини короткостроковій нееластичність пропозиції фактора виробництва.

У довгостроковому періоді економічна рента може зникнути, якщо на ринку праці зявляються нові працівники відповідної кваліфікації. Отже, дане якість робочої сили перестає бути унікальним, і нееластичність пропозиції праці в короткостроковому періоді стає набагато більш еластичним в довгостроковому періоді.