Головна

Фірми Попит на працю на зовсім конкурентному ринку (змінний один чинник)

На ринку праці ринкова ставка заробітної плати (так *) по суті є кривої пропозиції (= wL SL).При цьому в умовах досконалої конкуренції ставка заробітної плати має вигляд горизонтальної лінії. Одночасно ця ж лінія є і кривої граничних факторних витрат, тобто SL = MFCL. Проблема граничних витрат факторних нами вже розглядалася (див. параграф 9.2). Нагадаємо, що граничними факторними витратами праці називається приріст загальних витрат фірми у звязку зі збільшенням праці на одиницю одну.

Тепер згадаємо, що таке граничний продукт праці (параграф 5.3.3, формула 5.7). Як ми вже зясували, формула граничного продукту праці (граничної продуктивності праці) дорівнює: MPL dQ = / dL = ДТР / dL.

У пункті 5.4 ми зясували (формула 5.12), що фірма отримає максимальну віддачу від наявного у неї капіталу, якщо ціна граничного продукту праці (VMPL) буде дорівнює ставці заробітної плати:

PxMPL = VMPL = w. (12.1)

Як лінія граничного продукту (MPJ, так і лінія ціни граничного продукту (VMPL) мають негативний нахил: зі збільшенням праці їх величини падають. А тепер повернемося до формули 12.1 і накладемо графік 12.2 на графік 12.1. Точка Л відповідає оптимальна зайнятість праці (?*), при якої прибуток фірми досягає максимуму.

При різних ставках заробітної платифірма буде наймати різну кількість праці, тому в умовах досконалої конкуренції (при фіксованому капіталі) крива попиту на працю (DL) збігається з лінією VMPL.