Головна

Прібилемаксімізірующая зайнятість землі і капіталу

Фірма, що максимізує прибуток, при використанні капіталу і землі діє у відповідності з тими ж принципами, що і при використанні праці: попит фірми на фактор виробництва повинен відповідати точці перетину кривих граничних витрат фактора і граничного доходу фактора (MCF = = MRPF).Цей принцип діє як при покупці фактора, так і при його оренді.

У чому полягає різниця між покупкою чинника та його орендою? Незважаючи на те, що в обох випадках фірма діє виходячи з принципу MRPf MCF =, різниця все-таки існує.

Коли мова йде про купівлю чинника, то MCf являє собою додаткові витрати фірми на покупку ще однієї одиниці фактора; в цьому випадку MRPf - весь дохід, вироблений фактором протягом усього свого терміну експлуатації (але виміряний у масштабі того, що він коштував, коли купувався ). В разі ж оренди MCF є додатковою витратою фірми на період оренди, a MRPf - додатковим доходом, також отриманими за період оренди.