Головна

Ринки капіталу і землі

У главі 12 ми розглянули головний фактор виробництва - праця (або робочу силу). Цей розділ (і остання в частині III) присвячена іншим найважливішим ( «нелюдський») факторам виробництва, які можна умовно розбити на дві великі групи.

Земля - фактор виробництва або виробничі ресурси, дані самою природою. У широкому сенсі до фактору «земля» відносяться всі корисні природні ресурсі.

Капітал - продукти виробництва [непрямі блага), що використовуються для виробництва прямих благ (товарів й послуг) .1 в широкому сенсі є капіталом лю бій ресурс, який створюється з метою виробництва більшої кількості економічних благ (у тому числі земля і праця).

Капітал відрізняється від землі (виробництва фактора, даного самою природою) ще й тим, що він має здатність відтворення в розширеному масштабі, у той час як земельний фонд щодо фіксований.

При цьому слід розрізняти фінансовий капітал, який зазвичай повязують з грошима або іншими видами активів паперових, що виступають нарівні з грошима, і реальний (або фізичний) капітал, представлений виробничим обладнанням.

Особливість більшості факторів виробництва полягає в тому, що вони можуть функціонувати протягом певного обмеженого часу. Припустимо, термін виробничої діяльності механізму дорівнює 10 років, а термін діяльності виробничого будинку 100 років, термін же діяльності орної землі (при правильному її використанні) необмежений.

У звязку з цим слід розрізняти дохід, який власник фактора виробництва отримує від продажу чинника, від доходу, що власник отримає при наданні цього фактора в оренду.

Дохід від продажу фактору виробництва називається ціною фактора (factor s price).

Дохід від використання фактора називається віддачею чинника (factor s return), а прибуток від фактора надання в оренду, називається рентних доходом.Даний рентний дохід представляє собою ціну факторної послуги, вираженої за період часу.

Наприклад, машина може принести фірмі 1 млн р. на рік. Гектар землі може принести її власнику 20 тис. р. на рік.

Очевидно, що ціна фактора виробництва повязана з вартістю її послуг. Ціна продажу гектара землі залежить від віддачі даного гектара землі або рентного доходу, котрий може бути отриманий від надання даної землі в оренду. Високопродуктивна земля (за інших рівних умов) має більш високу продажну ціну, ніж болотиста і т. п.