Головна

Ринок праці: мікрорівень

Ринок праці вивчається економічною теорією як на мікро-, так й на макрорівні. Макроекономіка вивчає попит та пропозиція праці, їх рівновага в масштабах усього народного господарства, а також таку специфічну проблему, як безробіття.Мікроекономіка, як правило, безробіття не вивчає. Крім того, макроекономіка досліджує ринок праці з позицій різних макроекономічних шкіл: монетаризму, кейнсианьства, неокласики та нової макроекономікі.2

Що стосується мікроекономіки, то вона вивчає такі проблеми, як природа попиту та пропозиції праці на рівні фірми і галузі, а також особливості взаємодії попиту та пропозиції праці в різних ринкових структурах (чиста конкуренція, монополія, Монопсонія і т. п.). При цьому мікроекономічному вивчення ринку праці в основному грунтується на постулатах неокласичної школи.

Ринок праці є одним з найважливіших факторних ринків. Більшість населення будь-якої країни живе за рахунок продажу своєї праці, отримуючи за це специфічний дохід - заробітну плату.

Ринок праці як економічне явище вельми специфічний. Якщо на ринку благ домашні господарства (покупці благ) формують криву попиту, то на ринок праці домашні господарства формують криву пропозиції (продавці праці).

Навпаки, якщо на ринку благ фірми формують криву пропозиції (продавці добрий), то на ринку праці вони є покупцями праці - формують криву попиту.