Головна

Визначення ринкової процентної ставки

Величину процентної ставки визначає попит та пропозиція позикових коштів. Пропозиція позикових коштів (які можуть бути використані для створення капіталу) формує криву пропозиції. Крива пропозиції позикових коштів має позитивний нахил. Криву попиту формує попит домашніх господарств на кредит і попит фірм на інвестиції. Крива попиту за позичені кошти має негативний нахил: схильність домашніх господарств брати позики збільшується при зменшенні процентної ставки за кредитами. Те ж саме відноситься і до схильності підприємців інвестувати.

Рівновага заощаджень та інвестицій формують рівноважний рівень процентної ставки (г *) і рівноважний обсяг позикових коштів. При збільшенні на попиту фізичний капітал збільшується попит на позичені кошти, що зміщує лінію попиту на позикові кошти праворуч. Рівноважна ставка відсотка збільшується, а це збільшує заощадження. У результаті більше коштів може бути спрямовано на закупівлю фізичного капіталу.

Номінальна та реальна процентні ставки. Припустимо, ви зайняли 10 000 р. при ставці 5% річних, а рівень цін за рік підвищився на 20%. Яка реальна вартість вашого позики?

Щоб відповісти на таке питання, припустимо, що ви купили на 10 000 р. золото. Припустимо також, що до кінця року ціна даного золота виросла на 20% і ви золото продали за 12 000 р., Віддали банку 10 500 р. і отримали внаслідок даної операції 1500 р.. Банк же, навпаки, втратив ці 1500 р..

Природно, тому, що банк при наданні кредиту буде враховувати ймовірний рівень інфляції і збільшить ставку відсотка на величину, що компенсує зменшення реальної купівельної спроможності грошей. Ставка відсотка, що враховує інфляцію, називається реальною ставкою відсотка. Виразимо формальну залежність між номінальною і реальною ставками відсотки:

i + n
1 ^ й ~ п<13 "4>

де ir - реальна ставка процента;

i - символічна плата відсотка;

к. - темп інфляції.

При відносно невеликих річних темпів інфляції знаменник формули 13.4 можна не зважати.