Головна

Визначення ціни праці та зайнятості при досконалої конкуренції

Підведемо підсумки. Лінія ринкового попиту на праця на зовсім конкурентному ринку має традиційний негативний нахил. То ж саме стосується лінії ринкової пропозиції праці: її нахил традиційно позитивний. Перетин криві попиту та пропозиції визначає ринкову ціну праці. Індивідуальні фірми і домашні господарства у умовах досконалої конкуренції не мають можливостей впливати на ринкову ціну праці: вони є цено-одержувачами