Головна

Монопольна влада і Парето-ефективність

На ньому зображена ситуація рівноваги у виробництві та споживанні: нахил кривої виробничої можливості (лінія Ь) в точці ? (5) дорівнює нахилу кривої відносних цін (Р / Р) в точці Е * (лінія а).Однак, як ми згадували, таке рівновагу можливо лише в умовах досконалої конкуренції.Якщо, наприклад, виробництво товару X монополізовано (a Y - ні), то в даному випадку одночасно виконуються умови:

РХ> МСХ і

PY = MCT

а отже нахил лінії b більше нахилу а лінії.

Мета держави в даному випадку може полягати в ліквідації або обмеження цієї розбіжності методом здійснення певних антимонопольних заходів.

Подібні спотворення можуть виникнути і в разі досконалої конкуренції при політики оподаткування або державних субсидій.