Головна

Парето-ефективність і суспільний добробут

Припустимо, економічна система перебуває в стані загальної економічної рівноваги. Чи означає це, що за даних виробничих можливостях суспільства та індивідуальних перевагах споживачів досягнуто най краще з усіх можливих станів?Відповідь на це питання повязана з однією з найбільш складних економічних проблем - із визначенням сутності суспільного добробуту (або суспільної корисності).