Головна

«Відмови ринку» і держава


У даній, завершальній чолі розглядаються обставини, що перешкоджають ринкового механізму забезпечувати оптимальне за Парето використання виробничих можливостей суспільства, тобто відмови ринку.

Відмови (провали, фіаско) ринку (market failures) - нездатність ринкового механізму в певних умовах забезпечувати ефективність за Парето.

Відмови ринку ставлять питання про потреби впливу держави на економічну сферу, і ступінь цього впливу залежить від надзвичайно великої кількості факторів: як від стану ринкової економіки в цілому, так і від стратегії державного економічного розвитку. Роль держави в економіці - це найбільш спірна і делікатна проблема економічної науки (у звязку з тим, що вона зачіпає політику - інстинкти тих чи інших класів і сфер суспільства в самому голому вигляді). Крім того, це лакмусовий папірець ефективності політики управління тієї чи іншої держави (а значить, критерій адекватності конкретних політичних постатей). Феноменальні економічні успіхи в XX ст. Японії, Південної Кореї і Китаю пояснюються в першу чергу, саме вибором оптимальної економічної стратегії держави. Безглуздість «перебудови», принизливий демонтаж СРСР та подальші конвульсії російської бізнесу - повчальні приклади зовсім іншого характеру.

В курсі макроекономікі1 ми зясуємо, що існуючі економічні школи по-різному обгрунтовують ступінь державного економічної дії. При цьому слід розрізняти державну економічну політику на мікро-, макро - і мезоуровне. У цьому розділі ми обмежуємося розглядом причин відмов ринку та особливостей державного втручання з точки зору мікроекономіки.Основні причини зводяться до наступного.

1. Монопольна влада. У главі 14 (параграф 14.1) ми зясували, що Парі-то-ефективну рівновагу у виробництві та споживанні може виникнути тільки на ринку досконалої конкуренції. Однак реальні ринки досить далекі від такого стану. У звязку з цим нам необхідно розглянути проблему монополії і вибір адекватної реакції держави.

2. Зовнішні ефекти. Другою проблемою є так звані «зовнішні ефекти». До цих пір ми розглядали ринкові події лише з точки зору продавців та покупців. Однак, як правило, ринкова діяльність цим не обмежується контрагентів. Взяти, наприклад, проблему навколишнього середовища.

3. Громадські блага. Більшість економічних благ є приватними. Вони купуються приватними особами і споживаються приватним товариством. Однак є й численні і дуже важливі суспільні блага, які не обмежуються лише сферою приватних інтересів (оборона держави, комунікації, підтримання громадського правопорядку і багато чого іншого).

4. Асиметричність інформації. Досягнення-Парето ефективності має на увазі абсолютну інформованість покупців і продавців про властивості придбаних благ. Але на практиці подібна інформованість недосяжна.