Головна

Роль доктрини міжнародного права

Право являє собою складне соціальне явище. Тому теорія завжди відігравала значну роль у його створенні. Нагадаємо, що "храм римського правосуддя" - Дигести Юстиніана являли собою звід витягів з праць римських юристів. З іншого боку, недостатня увага до теорії завжди було однією з причин низького рівня правових систем. Еразм Роттердамський писав: "Дурість створює держави, підтримує владу, релігію, управління і суд". Зовнішня політика не є в цьому відношенні винятком. Багато її доктрини дуже примітивні.

У формуванні міжнародного права праць юристів належить особлива роль. Нагадаємо, що саме в цих працях була висловлена сама ідея його створення. Інформація про формували норми практиці держав була малодоступна. Тому дипломати і судді широко використовували праці теоретиків для доказу існування тих чи інших норм. Подібне положення давало доктрині значну можливість брати участь у правотворчого процесу.

Аж до XX в. висловлювалася думка, згідно з яким міжнародне право є правом вчених, доктринальних правом. Праці вчених називали сурогатом права. Посилання на них зустрічаються і в сучасній дипломатичній практиці. Досить часто використовував праці вчених у своїх виступах А.Я. Вишинський, єдиний міністр закордонних справ СРСР, який був знайомий з доктриною міжнародного права, розумів її можливості і використовував її на користь певної політики.

Треба сказати, що доктрина міжнародного права завжди страждала націоналізмом. З цим доводиться рахуватися і сьогодні. Разом з тим посилюється процес інтернаціоналізації доктрини. Більш широко трактуються національні інтереси, визначається їх зв'язок з інтересами зміцнення міжнародного правопорядку. Зростає самостійність доктрини, яка рідше звільняє дорогу практичній політиці.

Особливе значення має колективна думка юристів різних країн. Воно знаходить вираз в документах таких громадських організацій, як Асоціація міжнародного права, Інститут міжнародного права та ін У міжнародних органах, які займаються підготовкою проектів конвенцій, значна кількість членів складають професора міжнародного права. Прикладом може служити Комісія міжнародного права ООН. При підготовці проектів нею широко використовуються роботи вчених.

Якщо звернутися до судової практики, то на ранніх етапах розвитку міжнародного права суди покладалися майже виключно на "великих письменників". Посилання на праці вчених зустрічаються і в судових рішеннях нашого часу. Такого роду практика знайшла відображення у ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН, згідно з якою "доктрини найбільш кваліфікованих фахівців з міжнародного публічного права різних націй" поряд з судовими рішеннями різних країн застосовуються Судом "як допоміжний засіб для визначення правових норм".

Зі сказаного видно, що доктрина не розглядається як джерело міжнародного права. Вона лише допоміжний засіб для визначення норм. Але й це чимало. Якщо доктрина використовується на стадії застосування права, то тим більше для цього підстав на стадії правотворчості. Необхідність все більш широкого використання науки в міжнародному правотворчості обгрунтовано підкреслюється Інститутом міжнародного права.

Сказане все частіше відзначається в літературі. С.Ю. Марочкін пише про те, що доктрина - "важливий засіб доведення існуючого права, а по ряду проблем - і важливий засіб його розвитку, що надає на нього формує вплив". Значення науки стали підкреслювати і державні діячі. Виступаючи в парламенті Японії в січні 1987 р., прем'єр-міністр М. Накасоне підкреслював необхідність наукового аналізу для знаходження правильного розуміння світу в цілому. Держсекретар США Д. Раск говорив, що "уряд США чекає від науки міжнародного права рішення корінних проблем, які стоять перед ним на світовій арені".

Однак у реальності ресурси міжнародно-правової доктрини залишаються значною мірою незатребуваними. Юристи-міжнародники різних країн звертають увагу на те, що з ними рідко консультуються при прийнятті зовнішньополітичних рішень. Ще менше до них звертаються при підготовці законів, незважаючи на те що відповідність законів міжнародного права має саме істотне значення.

Виступаючи на Конгресі ООН з публічного міжнародного права, представник Белізу при ООН Е. Лайн констатував: "Знаменно, що в той час, коли ми наближаємося до XXI століття, у деяких країнах міжнародне право не займає високого місця в національній політиці. Міністри закордонних справ часом обходять правові норми. Парламентські органи приймають законодавство, яке прямо суперечить деяким основних положень міжнародного права ".

Знаменно, що й державні діячі підкреслюють необхідність розробки не тільки конкретних міжнародно-правових питань, але і проблем теорії. Без цього важко говорити про вдосконалення практики. Підпорядкування науки поточним потребам практики веде до короткозорості як тієї, так і іншої.

Багато вчених настільки втягнуті в підготовку відповідей на поточні питання, що доктрина в якійсь мірі стала "реактивної". Вона лише реагує на те, що вже відбулося, ігноруючи те, що станеться завтра. Це не сприяє підвищенню її теоретичного рівня. Звертаючи увагу на цей факт, канадські професора Р. Макдональд і Д. Джонстон пишуть, що "ще ніколи не було більш важливим, ніж сьогодні, створення надійного загального теоретичного фундаменту міжнародно-правової системи".

Залучення вчених до вирішення практичних питань, спеціалізація міжнародно-правової доктрини закономірні. Без зв'язку з практикою неможливо і розвиток теорії. Спеціалізація також неминуча. Міжнародне право отримало такий розвиток, що бути фахівцем у всіх його областях стало неможливо. Разом з тим спеціалізація не повинна вести до фрагментації доктрини, до порушення її єдності і зниження теоретичного рівня. Без надійної теоретичної бази не можна забезпечити достатньо високий рівень вирішення та конкретних питань. Не випадково в останні роки у світовій літературі спостерігається розквіт теоретичних досліджень.

Ускладнення завдань, є диктує підвищення інтелектуального рівня, наукової озброєності міжнародно-правового регулювання. Звідси - необхідність не просто зближення, а як би взаємопроникнення теорії та практики. Доктрина покликана своєчасно з'ясувати завдання, що підлягають вирішенню за допомогою міжнародного права, можливості впливу на міжнародні відносини, прийоми і методи такого впливу. Загалом, неминуче розширення функцій доктрини і підвищення її соціального значення.