Головна

Джерела МЕП

Джерела МЕП ті ж, що й у міжнародного права загалом. Але є й специфіка. Економічні зв'язки підтримуються переважно фізичними та юридичними особами. Для того щоб норма міжнародного права могла регулюватиме відносини фізичних та юридичних осіб, вона повинна бути інкорпорована у внутрішнє право. Арбітражі і сторони нерідко в контрактах апелюють до міжнародного права на тій підставі, що воно є частиною права країни.

Іншим шляхом є посилання на норми міжнародного права у приватноправових контракті, що робить її обов'язковою для сторін навіть у тому випадку, якщо відповідна норма не є частиною права їхньої держави. Наприклад, якщо держави сторін у контракті не беруть участі в міжнародному договорі, на який посилається контракт.

Зрештою, арбітраж повинен застосовувати як норми МЕП, так і міжнародного права в цілому в тих випадках, коли без цього неможливо вирішити справу, наприклад при визначенні юрисдикції держави.

У Декларації про врегулювання претензій 1981 р., яка регулює діяльність ірано-американського претензійної арбітражу, йдеться: "Арбітраж вирішує справи на основі поваги до праву, застосовуючи такий набір юридичних норм і принципів торговельного та міжнародного права, який Арбітраж вважатиме застосовним ..." (ст. V).

Значну роль у регулюванні міжнародних економічних зв'язків відіграє м'яке право. Що володіє юридичною силою м'яке право присутній у міжнародних договорах. Звичайно в них йдеться: "сторонам слід надавати" (замість "будуть надавати") або сторони будуть дотримуватися положення договору, "бо це можливо з урахуванням економічного стану".

Резолюції міжнародних організацій в основній масі своїй носять характер рекомендацій і не є джерелами МЕП. Проте їм належить суттєва роль у регулюванні економічних зв'язків. Вони використовуються при тлумаченні норм МЕП. Юридичну силу їм можуть надати посилання на них у контрактах.

Таким чином, та обставина, що основними учасниками міжнародних економічних зв'язків є фізичні та юридичні особи, обмежує можливості їх конвенційного регулювання. Тим не менш як двосторонні договори, так і багатосторонні конвенції є найважливішим джерелом норм, що регулюють міжнародні економічні зв'язки в цілому. Достатньо назвати конвенції, присвячені колізій права, уніфікації норм, конвенції щодо міжнародного комерційного арбітражу. Такі конвенції зменшують розбіжності між національними правовими системами, що полегшують ділові зв'язки, сприяють їх розвитку.