Головна

Міжнародне торгове право

Міжнародне торгове право - галузь міжнародного економічного права, принципи і норми якої регулюють міждержавні торговельні відносини.

Останні займають центральне положення в системі економічних зв'язків. Більшість положень Хартії економічних прав і обов'язків держав присвячені міжнародній торгівлі. В основу поставлено право на торгівлю (jus commercium): кожна держава має право "брати участь у міжнародній торгівлі". Жодна держава не повинна зазнавати дискримінації. Більше того, "держави зобов'язані сприяти розвитку міжнародної торгівлі товарами". Кожна держава зобов'язана співпрацювати у забезпеченні постійного і зростаючого розширення та лібералізації світової торгівлі.

Торговельні відносини пронизують і інші види економічних зв'язків. Професор Г.М. Вельямінов підкреслює, що, наприклад, в області обміну інтелектуальною власністю товаром є авторські, патентні та аналогічні права. Не випадково базові договори, які регулюють різноманітні економічні відносини, продовжують традиційно іменуватися торговими.

Міжнародні торговельні відносини, як і економічні відносини в цілому, характеризуються різноманіттям, яке визначається економічної і політичної специфікою як самих держав, так і що склалися між ними відносин. Звідси першорядне значення двосторонніх угод в регулюванні торговельних зв'язків. Багатосторонні акти підкреслюють значення таких угод і рекомендують їх використання.