Головна

Організації

У міру розвитку і ускладнення валютно-фінансових відносин держави все частіше вдаються до створення спеціалізованих міжнародних організацій. Як і в інших галузях міжнародного економічного права, важлива роль у регулюванні валютно-фінансових відносин належить такою міжнародно-правовим актам, як статути цих організацій та укладені в їх рамках угоди, а також таким правовим актам (м'яке право), як резолюції організацій.

Серед цих організацій центральне положення займає Міжнародний валютний фонд (МВФ), створений в 1945 р. на основі договорів, прийнятих Конференцією Об'єднаних Націй з валютно-фінансових питань (Бреттон-Вудс, 1944 р. - Бреттон-Вудських угод). Штаб-квартира МВФ знаходиться у Вашингтоні. Згідно з угодою з ООН МВФ став її спеціалізованою установою. Членами Фонду є майже всі держави, включаючи Росію й інші країни СНД.

Цілі МВФ: заохочення співробітництва у сфері валютної політики; сприяння збалансованому зростанню світової торгівлі; підтримка стабільності валют і впорядкування валютних відносин між державами, а також перешкоджання девальвації валют з міркувань конкуренції; участь у створенні багатосторонньої системи платежів, а також усунення обмежень на трансфер валюти; надання засобів для ліквідації незбалансованості балансів платіжних країн-членів.

МВФ покликаний забезпечити повагу "кодексу доброчесної валютного поведінки", що міститься у установчому акті, а також надавати допомогу членам в його застосуванні. Функція допомоги здобула за роки існування фонду велике значення.

Найвищим органом МВФ є Рада керуючих, що складається з представників держав-членів. Тимчасовий комітет з 24 членів консультує Рада керівників з питань, пов'язаним з контролем за світовою валютною системою і її адаптацією до змін, що відбуваються. Серед низки спеціальних механізмів цього Фонду - Фонд перетворення систем, що надає фінансову допомога країнам, що зазнають труднощі в торговельній та платіжної системи у зв'язку з переходом до ринкової економіки.

Виконавчий рада веде щоденні справи Фонду. Він складається з 24 виконавчих директорів. Нині сім з них призначаються країнами з найбільшими внесками до фонду (Великобританія, Німеччина, Китай, Саудівська Аравія, США, Франція, Японія).

При вступі в МВФ кожна держава підписується на певну частку його капіталу. Цією квотою визначається кількість голосів що належать державі, а також розмір допомоги, на яку воно може розраховувати. Він не може перевищувати 450% квоти. Порядок голосування, за словами французького юриста А. Пелли, "дозволяє невеликій кількості промислово розвинених держав відігравати провідну роль у функціонуванні системи".

Світовий банк представляє собою складне міжнародне освіту, пов'язану з ООН. У його систему входять чотири автономних установи, підпорядкованих президенту Всесвітнього банку: Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Міжнародної асоціації розвитку (МАР), Багатостороннє агентство з інвестиційних гарантій (МАІГ). Загальна мета цих установ - сприяти економічному та соціальному розвитку менш розвинутих членів ООН шляхом надання фінансової та консультативної допомоги та допомоги у підготовці кадрів. У рамках цієї спільної мети кожен заклад здійснює свої функції.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) заснований у 1945 Його учасниками є переважна більшість країн, включаючи Росію й інші країни СНД. Його цілі:

- Сприяння реконструкції і розвитку країн-членів шляхом капіталовкладень на виробничі меті;

- Заохочення приватних та іноземних інвестицій шляхом надання гарантій чи участі в позиках та інших інвестиціях приватних інвесторів;

- Стимулювання збалансованого зростання міжнародної торгівлі, а також підтримка збалансованого платіжного балансу шляхом міжнародних інвестицій у розвиток виробництва.

Вищим органом МБРР є Рада керуючих, що складається з представників Держав-членів. Кожен з них володіє кількістю голосів, пропорційним частці внеску в капітал Банку. Повсякденною роботою займаються 24 виконавчих директора, п'ять з них призначаються Великобританією, Німеччиною, США, Францією і Японією. Директора обирають президента, що веде справи поточні Банку.

Міжнародна асоціація розвитку заснували як дочірня організація МБРР, але має статус спеціалізованої установи ООН. В основному вона переслідує ті ж цілі, що і Банк. ОТП Банк надає позики на більш пільгових умовах, ніж звичайні комерційні банки, і в основному державам, що повертає гроші. МАР надає безпроцентні позики найбіднішим країнам. Фінансується МАР за рахунок внесків членів, додаткових внесків найбільш багатих членів, МБРР прибутків.

Рада керуючих і виконавчий формуються директорат так само, як і відповідні органи МБРР. Обслуговується персоналом МБРР (Україна не бере участі).

Міжнародна фінансова корпорація - самостійне спеціалізована установа ООН. Мета - сприяння економічного прогресу країн, що розвиваються країн шляхом заохочення приватних виробничих підприємств. В останні роки МФК активізувала свою діяльність з надання технічної допомоги. Створено консультативна служба з іноземних інвестицій. Члени МФК обов'язково повинні бути членами МБРР. Бере участь більшість країн, включаючи Росію і країни СНД. Керівні органи МБРР є і органами МФК.

(Про багатосторонньою агентстві з інвестиційних гарантій див.: гл. X § +12 "Міжнародне інвестиційне право".)