Головна

Система міжнародного кримінального права

Система МУП володіє характерними рисами міжнародного права та разом з тим певною специфікою галузі. Вона формувалася при значному впливі внутрішнього карного права і тому має чимало спільного з останнім.

Система цій новій галузі перебуває в процесі становлення. Тому сьогодні МУП об'єднує норми пов'язані не тільки до кримінальної, але й до кримінально-процесуального права, а також до судового устрою.

МУП містить принципи і норми, що визначають його юридичну природу а також інші норми, які відносяться до спільної частини. Воно встановлює склади злочинів, що утворює особливу частину кримінального права. Значна кількість норм стосується процесуально-правових аспектів реалізації МУП - міжнародного кримінально-процесуального права. Зрештою, статути міжнародних судів заклали основи міжнародного кримінального судоустрою.