Головна

Поняття і режим виняткової економічної зони

Виняткова економічна зона (ІЕЗ) являє собою що перебуває за межами територіального моря і прилеглий донього район, в якому прибережна держава здійснює суверенні права в цілях розвідки, розробки та збереження живих та мінеральних ресурсів, а також юрисдикцію щодо створення і використання штучних островів, установок і споруд, морських досліджень і охорони морського середовища. Ширина ІЕЗ не може перевищувати 200 миль. У ІЕЗ всі держави, як прибережні, так і не мають виходу до моря, користуються свободою судноплавства і прольоту повітряних супрокладкі кабелів і трубопроводів та іншими узаконеними в міжнародному порядку видами використання моря.

На 1 січня 2002 р. більш I 00 країн встановили ІЕЗ шириною до 200 миль.

Прибережне держава володіє в цій зоні суверенними правами з управління рибальством. Воно зобов'язане сприяти оптимальному використанню всіх живих ресурсів. З цією метою прибережна держава щорічно визначає свої можливості у відношенні вилову живих ресурсів. Якщо воно не може засвоїти всього оптимально припустимого улову, воно зобов'язане надати рибалкам інших держав доступ до надлишків допустимого улову на основі міжурядових угод. Надаючи іноземним риболовецьких суден доступ в ІЕЗ, прибережна держава бере до уваги відповідні фактори, зокрема значення живих ресурсів даного району для економіки заінтересованої держави, потреби країн, що розвиваються даного району в вилові надлишків оптимально припустимого улову. Прибережне держава зобов'язана враховувати традиційні історичні права держав, громадяни яких тривалий час вели промисел уданій зоні або зробили значні зусилля з дослідження і виявлення запасів риб.

Законодавство прибережних держав передбачає порядок видачі дозволів на ведення промислу, використання промислових суден та обладнання, в тому числі стягнення зборів та інші форми оплати.

У національних правилах рибальства визначаються види промислових риб, встановлюється квота вилову конкретних видів або обсяг вилову кожного судна протягом певного часу.

Правилами встановлюються сезон і райони промислу, а також визначаються дозволені для використання в зоні види знарядь лову та типи промислових суден.

Прибережне держава встановлює порядок надання іноземними рибалками відомостей про обсяг виловленої риби та інші процедури забезпечення виконання законодавства, що стосується режиму рибальства в ІЕЗ.

Промисел далеко мігруючих риб у ІЕЗ зазвичай регламентується відповідними міжнародними угодами. Вилов анадром-них видів риб у зонах національної юрисдикції здійснюється на основі спеціальної угоди, укладеної між прибережними державами і державою походження запасів прохідних видів риб. Держава походження запасів анадромні видів забезпечує їх збереження шляхом прийняття відповідних заходів з регулювання рибного промислу у своїй ІЕЗ. Воно може встановити обсяг загального допустимого улову щодо запасів, що утворюються в його річках. У разі коли запаси анадромні видів мігрують у води або через води до берега від зовнішніх меж ІЕЗ якої-небудь держави, іншого, ніж держава походження, така держава співпрацює з державою походженняу збереженні таких запасів і в управлінні ними,

Прибережне держава, у водах якого запаси катадромних видів риб проводять більшу частину свого життєвого циклу, несе відповідальність за управління цими запасами і забезпечує мігруючої рибі доступ в свої води і вихід з них. Промисел катадромних видів риб у ІЕЗ підпадає під юрисдикцію прибережної держави. Громадяни інших держав, які ведуть промисел в ІЕЗ, повинні дотримуватися заходів по збереженню запасів, а також інші положення та умови, встановлені законодавством прибережної держави.