Головна

Імплементація

Імплементація - найскладніша проблема МПОС. Конференція в Ріо 1992 змушена була визнати незадовільний стан справ з імплементацією. Не раз звертала на це увагу і Генеральна Асамблея ООН. Тому не випадково міжнародні акти стали приділяти цій проблемі більше уваги. Підвищення рівня імплементації МПОС - одна з основних цілей Програми дій, прийнятої в Ріо-де-Жанейро.

В останні роки договори передбачають установа спеціальних органів для контролю за здійсненням їх положень. Знаменним кроком у цьому напрямку було прийняття в 1992 р. поправок до Монреальського протоколу про захист озонного шару, предусмотревшіх установа Комітету з імплементації.

Договори нерідко передбачають проведення розслідування порушень. З'ясування факту публікуються з метою спонукання держав та громадськості до надання впливу на порушника. Іншими словами, санкції є надто лагідними, і це ще одна характерна риса МПОС.

Суттєву роль у забезпеченні виконання зобов'язань у своїй галузі здатні виконувати міжнародні організації. Певні кроки в цьому напрямку робляться. Створюються і нові механізми. Відзначимо створення в 1993 р. в рамках Міжнародного суду ООН спеціальної камери з навколишнього середовища.

Першорядне значення має издание відповідних внутрішньодержавних нормативних актів. Однак поки держави повільно йдуть цим шляхом. У Росії в 2002 р. прийнятий новий Федеральний закон від 10 січня 2002 N 7-ФЗ "Про охорону навколишнього середовища" (далі - Закон про навколишнє середовище), в якому чимало постанов присвячено імплементації відповідних норм. Є і окремий розділ про відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

Враховуючи положення Конституції РФ про те, що норми міжнародного права є частиною правової системи країни, а також положення Закону про навколишнє середовище, згідно з яким відповідні відносини регулюються міжнародними договорами, за якими ідуть закони (п. 4 ст. 2), є підстави зробити висновок, що під "законодавством" розуміються та міжнародні договори. Це підтверджується і положенням Закону про навколишнє середовище про безпосереднє застосування міжнародних договорів (п. 1 ст. 82).

Важливу роль у забезпеченні реалізації норм про охорону навколишнього середовища має відіграти гол. XIII зазначеного Закону, що стосується формування екологічної культури.