Головна

Охорона озонового шару

Озоновий шар охороняє Землю від згубного впливу ультрафіолетового випромінювання Сонця. Під впливом діяльності людини він істотно скінчився, над деякими районами з'явилися озонові дірки. У 1985 р. була прийнята Конвенція по захисту озонового шару. У ній йдеться про контроль за його станом і про співпрацю з метою його захисту. У 1987 р. з'явився Монреальський протокол щодо речовин, що призводять до виснаження озонового шару. Встановлені обмеження на виробництво речовин, що негативно впливають на цей шар. Більш широка програма була прийнята на конференції в Лондоні в 1990 р.

Вперше зобов'язання держав по скороченню викидів в атмосферу промислових газів були визначені Кіотським протоколом 1997 (Росія ратифікувала Кіотський протокол у 2004 р.). Був використаний диференційований підхід. Промислові держави розділені на вісім груп. До 2012 р. Японія, США і ЄС зобов'язалися знизити викиди парникових газів відповідно на 6, 7 і 8%. Росія може не скорочувати викиди. У силу негативної позиції США досягнення поставлених цілей утруднено.