Головна

Радіоактивність

У результаті мирного і військового використання ядерної енергії радіоактивність стала серйозною небезпекою для життя на Землі. Важливим кроком в її зменшенні з'явився Московський договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, в космічному просторі і під водою 1963. МАГАТЕ встановлює стандарти безпеки при використанні ядерної енергії в народному господарстві, включаючи безпеку робітників, з нею пов'язаних. Була підготовлена Конвенція про фізичний захист ядерних матеріалів 1980 Конвенція містить положення, що дозволяють будь-якій державі залучити до кримінальної відповідальності іноземців за відповідні злочини незалежно від місця їх здійснення.

У Європі функціонує Європейське агентство з атомної енергії. Основні стандарти в розглянутій області встановлені Договором про заснування Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратом).