Головна

Діяльність універсальних міжнародних структур по боротьбі з тероризмом

У рамках Організації Об'єднаних Націй ведеться активна робота по боротьбі з тероризмом. Генеральна Асамблея ООН регулярно звертається до проблем боротьби з тероризмом, розглядає їх, приймає відповідні рішення. Нею, зокрема, прийняті наступні документи: Декларація про заходи з ліквідації міжнародного тероризму. Затверджена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 49/60 від 9 грудня 1994 р.; Декларація, що доповнює Декларацію про заходи з ліквідації міжнародного тероризму 1994 р. Затверджено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 51/210 від 17 грудня 1996 р.; Заходи по боротьбі з тероризмом. Плани дій по здійсненню Віденської декларації про злочинність і правосуддя: відповіді на виклики XXI ст. Затверджено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 56/261 від 15 квітня 2002 р.; Реагування на глобальні загрози й виклики. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 57/145 від 16 грудня 2002

Важливий імпульс боротьбі з тероризмом надано прийнятої Радою Безпеки ООНпо ініціативою Росії резолюцією 1269 (1999 р.), яка стала свого роду антитерористичним маніфестом головного органу ООН з підтримання миру і безпеки.

Безпрецедентним документом сприймається багатьма державами прийнята 28 вересня 2001 Резолюція Ради Безпеки ООН К-1373, яка увібрала в себе основні положення резолюції 1269, а також визначила комплекс заходів, спрямованих на ізоляцію терористів, руйнування їх інфраструктури, створення правових і організаційних передумов для припинення будь-яких форм зовнішньої підживлення тероризму.

Резолюцією 1373 передбачено механізм контролю у вигляді контртерористичного комітету Ради Безпеки (КТК) за реальної антитерористичної діяльністю, що забезпечує формування принципово нової архітектури співпраці у боротьбі з тероризмом на універсальному, регіональному та субрегіональному уровнях1.

Резолюція передбачає широкий комплекс заходів щодо припинення зовнішньої підживлення міжнародного тероризму, які повинні скоординовано здійснюватися під егідою ООН на національному, регіональному та універсальному рівнях. Введення в дію і виконання таких заходів є обов'язковим до виконання, а їх недотримання може спричинити за собою санкції Ради Безпеки ООН (резолюція прийнята відповідно до глави VII Статуту ООН у зв'язку з кваліфікацією Радою Безпеки ООН актів міжнародного тероризму як загрози міжнародному миру і безпеки).

Зазначені практичні заходи включають, зокрема:

- Запобігання і припинення фінансування терористичних дій;

- Введення кримінальної відповідальності за умисне надання або збір засобів на території будь-якої держави з метою підтримки тероризму;

- Невідкладне блокування коштів та інших фінансових активів або економічних ресурсів осіб та організацій, пов'язаних з терористичною діяльністю;

- Вимога до держав покластикінець будь-якої діяльності з вербування терористів і ліквідувати канали постачання зброї терористам;

- Посилення заходів прикордонного контролю для запобігання пересування терористів або терористичних груп;

- Обмін інформацією та співробітництво між усіма державами з метою запобігання та припинення терористичних нападів і вжиття заходів проти винних у вчиненні таких актів;

- Швидке приєднання всіх держав до відповідних міжнародних конвенцій і протоколів з боротьби з тероризмом, включаючи Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 р., повне здійснення цих конвенцій і протоколів, а також антитерористичних резолюцій 1269 (1999) і 1368 (2001 р. ) Ради Безпеки ООН і розширення співпраці в цій галузі.

10 січня 2002 Президент Російської Федерації В. В. Путін підписав Указ № 6 «Про заходи щодо виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1373 від 28 вересня 2001 року», яким зобов'язав відповідні федеральні органи вжити конкретних заходів по боротьбі з міжнародним террорізмом1.

Слід трохи докладніше сказати про контртерористичної комітеті (КТК), заснованому в рамках Ради Безпеки ООН. Його основні завдання полягають в розвитку антитерористичного співробітництва, в розширенні поінформованості міжнародної спільноти в тому, що будь-яка терористична акція являє собою загрозу міжнародному миру і безпеці. При цьому особлива увага приділяється практичним заходам, в рамках яких всі держави - члени ООН отримують кошти для боротьби проти тероризму. Комітет сприяєзагального участі держав у міжнародних антитерористичних конвенціях і протоколах. Держави - члени ООН представляють в Комітет свої доповіді про діяльність національних органів з припинення терористичної активності.

За два роки своєї діяльності КТК міцно зайняв ключове місце у глобальній антитерористичній «структурі». Завдяки показності, легітимності та транспарентності Комітет є одним з гарантів злагодженості та монолітності універсальної антитерористичної коаліціі2.

Великим досягненням КТК можна вважати ініційований ним процес об'єднання зусиль компетентних міжнародних, регіональних і субрегіональних організацій щодо сприяння державам у реалізації положень резолюції 1373. Свідченням цьому є успішне проведення двох зустрічей цих організацій 6 березня 2003 р. у Нью-Йорку і 7 жовтня 2003 р. у Вашингтоні. Слід зазначити, що все більше міжнародних структур виявляють цікавість до участі в даних заходах. Зокрема, свою готовність приєднатися до цього процесу висловила Організація договору про колективну безпеку держав - учасниць СНД.

КТК проводить величезну роботу з приведення державами свого законодавства у відповідність до вимог резолюції 1373, а також по універсалізації участі в діючих міжнародних антитерористичних конвенціях.

МЗС Російської Федерації. Департамент інформації і друку / / Інформаційний бюлетень. 17 жовтня 2003 Виступ представника Росії при ООН С. М. Карева на засіданні Ради Безпеки ООН з питань діяльності контртерористичного комітету 16 жовтня 2003

У своєму виступі на ЬУШсесії Генеральної Асамблеї ООН Президент Російської Федерації В. В. Путін відзначив, що він ще в 2000 р., виступаючи на Саміті тисячоліття, говорив, що спільним ворогом Об'єднаних Націй є тероризм. ООН має стати, і вона в дійсності стає базою для глобальної антитерористичної коаліції. Росія виступає за якнайшвидше створення під егідою ООН глобальної системи протидії сучасним викликам і загрозам, яка повинна зіграти важливу роль у становленні майбутньої моделі світоустрою, забезпечення надійної безпеки у XXI ст.

Як відомо, діє така форма взаємодії найбільш розвинених в промисловому відношенні держав, як «вісімка», в яку входить і Російська Федерація. 30 липня 1996 був прийнятий Підсумковий документ наради міністрів закордонних справ «вісімки» по боротьбі з тероризмом. 20 жовтня 1999 опубліковано Заява учасників Московській конференції міністрів країн «вісімки» про протидію тероризму.

13 червня 2002 на зустрічі міністрів закордонних справ «Групи восьми» схвалений Доповідь про хід роботи по боротьбі з тероризмом, а також Рекомендації «Групи восьми» з протидії тероризму.

На проведеному 1-3 червня 2003 черговому саміті «Групи восьми» було схвалено Заява голови саміту «Групи восьми», в якому в розділі «Зміцнення безпеки» є пункт про Террі різме5. У ньому говориться, що глави держав «Групи восьми» прийняли план дій щодо зміцнення потенціалу для боротьби з тероризмом істворили Групу контртерористичних дій на підтримку контртерористичного комітету Ради Безпеки ООН з тим, щоб боротися з терористичними групами всюди в світі.

Слід відзначити важливу роль Інтерполу, яку він грає в боротьбі з тероризмом. У 1998 р. Генеральний секретаріат Інтерполу приймає Керівництво по співпраці в боротьбі з тероризмом, в якому описані практичні заходи, які можуть бути здійснені для вдосконалення співпраці в боротьбі з міжнародним тероризмом. 27 жовтня 1998 резолюцією Генеральної Асамблеї Інтерполу прийнята Декларація по боротьбі з террорізмом6.