Головна

Зміни в державній владі і договори

Як уже зазначалося, міжнародне право пов'язує правонаступництво зі зміною території. Що ж до змін в організації і характер державної влади, то встановлено, що вони не впливають на обов'язкову силу договорів. Ще в 1891 р. на Лондонській конференції держав прийняли резолюцію, підтвердила, що, "згідно основному початку, трактати не втрачають своєї обов'язковості, хоч би яким змінам ні піддавалася внутрішня організація народів".

Це означає, що ні зміни у формі правління (монархія - республіка), ні зміни у формі державного устрою (федерація - унітарну державу) не впливають на договори. Це ж стосується і неконституційною зміну урядів. В останньому випадку уряду самі зацікавлені в збереженні договірних відносин і зазвичай роблять заяви про свій намір дотримуватися раніше укладені договори. Наприклад, після військового перевороту в Нігерії в 1984 р. глава нового уряду заявив, що будуть поважати і дотримуватися договори колишніх урядів.

Особливим випадком є так звані маріонеткові уряди, створені іноземною державою і що є його інструментом. Чимало таких урядів існувало на території Росії в роки іноземної інтервенції, такого роду "уряду" використала гітлерівська Німеччина на окупованих територіях. Ув'язнені ними договори зазвичай визнаються недійсними.

Є у розглянутого питання і інший аспект. Чи вправі інша сторона відмовитися від договору в разі військового перевороту, якщо він істотно позначається на внутрішній і зовнішній політиці держави? У якійсь мірі можна спиратися на норму, яка допускає посилання на докорінну зміну обставин як на підставу для припинення договору, коли "наявність таких обставин становила істотну підставу згоди учасників на обов'язковість для них договору" (п. 1 ст. 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів).

Слід також враховувати існуючу практику держав підтверджувати свою готовність дотримуватися договори з країною, в якій відбувся військовий переворот. Після такого перевороту в Сомалі у 1969 р. СРСР заявив про те, що він буде дотримуватися всі свої зобов'язання щодо Сомалі. Аналогічні заяви тоді ж зробили Франція, США та ін

Особливо глибокі зміни в державах відбуваються в результаті соціальних революцій, які змінюють не тільки характер влади, а й природу суспільства. Неминуче змінюється і зовнішня політика. Природно, виникає питання про вплив соціальної революції на міжнародні зобов'язання країни.

Французька буржуазна революція підняла на щит гасло "Суверенітет народів не пов'язаний договорами тиранів". Однак показати на практиці значення цього гасла не вдалося. Безперервні війни протиставили Францію іншим державам, зруйнували її договірні відносини. Постраждала революція. Можливо, інша політика могла б зберегти революційну Францію. На відміну від політики прогресивні ідеї революційної Франції мали великий вплив на міжнародне право. Досить згадати про права людини, рівноправність народів і держав, а також багато іншого.

До ще великих змін в державі привела Жовтнева соціалістична революція в Росії. Одним з перших актів радянської держави став Декрет про мир 1917 р., який сформулював основи принципово нової зовнішньої політики, а також світової політичної системи як системи справедливого демократичного світу. Цілий ряд ідей і принципів декрету згодом увійшли в міжнародне право.

Щодо договорів в декреті говорилося, що скасовується зміст таємних договорів, оскільки воно в більшості випадків направлено до доставлених вигод російським поміщикам і капіталістам, до анексій. В.І. Ленін не раз підкреслював, що мова йшла саме про таємні і грабіжницьких договорах. Пункти про добросусідські і економічних відносинах не відхилялися.

Проте практика пішла дещо іншим шляхом. 26 серпня 1918 був виданий Декрет Ради народних комісарів про припинення всіх договорів з рядом держав. На Генуезької конференції 1922 р., посилаючись на Французької революції, російські делегація говорила про основний принцип права, згідно з яким "уряду та режими, що вийшли з революції, не зобов'язані дотримуватися зобов'язань повалених урядів".

Інша трактування питання про правонаступництво при революції була викладена в актах багатьох держав. На думку англійського уряду, "згідно з визнаним принципам міжнародного права, визнання радянського уряду Росії автоматично вводить в силу всі договори, укладені між обома країнами до Російської революції, за винятком тих, термін яких формально закінчився".

Досить скоро став очевидним масштаб шкоди, завданої інтересам Росії відмовою від договорів. Починається трудомістка робота з відновлення договірних прав. А.В. Сабанін, який очолював економічно-правовий відділ НКИД в 1922 р., писав, що радянська держава буде дотримуватися основних норм міжнародного права у своїх міжнародних відносинах і буде посилатися на них в офіційних дипломатичних актах.

У ноті повпреда СРСР у Китаї місцевим МЗС (1925 р.) містилася вимога розглядати Уряд СРСР "в якості повноправного наступника колишнього російського уряду", висловлювалася впевненість, що інша сторона "усвідомлює факт повного і всеосяжного характеру наступності радянського уряду стосовно колишнього російського уряду" . Така рішуча позиція зрозуміла, тому що мова йшла про значну власності Росії в Китаї, і перш за все про Китайсько-Східній залізниці (КВЖД).

Вже в 1922 р. уряд наполягав на тому, що "ніякі міжнародні акти, у свій час підписані за участю Росії, не можуть бути змінені без такого ж участі російського уряду". З другої половини 20-х рр.. XX ст. РНК видає постанови про визнання мають силу для СРСР цілої низки багатосторонніх конвенцій, які свого часу укладених Росією. Ряд багатосторонніх конвенцій, укладених Росією, був визнаний мовчазно, наприклад Гаазькі конвенції 1899 і 1907 рр.. З самого початку були визнані договори про кордони. У наступні роки радянський уряд спирався на них, відстоюючи свої права.

Видається, що оптимальне рішення виникають при соціальної революції проблем слід шукати на основі принципів вільної згоди, сумлінності і максимального збереження міжнародних зобов'язань. Це підтверджується практикою СРСР. Як приклад можна вказати на договір 1925 з Німеччиною з переліком договорів, які будуть вважатися чинними.

В інших умовах і по-іншому вирішувалася проблема колишніх угод іншими соціалістичними державами. У Загальній програмі Народної політичної консультативної ради Китаю говорилося, що уряд КНР "має вивчити договори та угоди, укладені урядом гоміньдана з іноземними урядами, і залежно від їхнього змісту визнати, анулювати, переглянути або переукласти їх". Ця формула близька тій, яка була використана Німеччиною щодо договорів НДР. У ній не вистачає лише необхідності вирішення питань шляхом узгодження з іншими учасниками.

Що ж до європейських соціалістичних держав, то вони й не ставили питання про правонаступництво, прагнучи зберегти договірні відносини. Договори колишніх урядів діяли і в їх відносинах з СРСР до їх заміщення новими. Все це дало суттєві позитивні результати, сприяло зміцненню міжнародних позицій нових соціалістичних держав та захисту ними своїх прав та інтересів.