Головна

Поняття та значення галузі

Право мирного вирішення міжнародних спорів - галузь міжнародного права, принципи і норми якого визначають порядок врегулювання спорів між суб'єктами міжнародного права мирними засобами.

Значення цієї галузі визначається тим, що без механізму мирного вирішення спорів система міжнародних відносин не може нормально функціонувати. Міжнародне право, як і будь-яка інша правова система, повинна мати засоби врегулювання спорів на основі права.

Особливість даної галузі полягає в тому, що застосування передбачених нею коштів здатне досить істотно торкнутися здійснення суверенних прав держави. Цим пояснюється порівняно повільний розвиток галузі, а також те, що основне місце в ній займають погоджувальні, а не судові кошти. Більше того, всі засоби, включаючи судові, значною мірою націлені не стільки на суворе застосування права, скільки на досягнення рішення, прийнятного для сторін у спорі.