Головна

Застереження

Застереження - односторонню заяву, зроблену державою або міжнародною організацією в процесі укладання договору, що має метою виключити або змінити юридичну дію певних положень договору щодо автора застереження.

Право держави робити застереження було закріплено Віденською конвенцією про право міжнародних договорів (ст. 19) з ініціативи СРСР. Проблема застережень пов'язана з тим, що в багатосторонніх конвенціях бере участь велика кількість держав, інтереси яких далеко не завжди збігаються. Непоодинокі випадки, коли, підтримуючи конвенцію в цілому, держава вважає неприйнятним для себе те чи інше окреме положення. Інститут застережень покликаний забезпечити як можна більш широку участь держав.

З цього видно, що інститут застережень має сенс лише у відношенні багатосторонніх договорів, хоча у Віденській конвенції про право міжнародних договорів про це прямо не сказано. Значну роль тут відіграла позиція США, у практиці яких застереження до двосторонніх договорах зустрічаються нерідко. Щодо двосторонніх договорів існує правило, згідно з яким застереження рівносильна пропозицією про перегляд прийнятого тексту. Неможливість застережень до двосторонніх договорів підтверджена Комісією міжнародного права ООН, яка в даний час кодіфіцірует правила щодо застережень.

Застереження робляться під час підписання, ратифікації, затвердження, прийняття або приєднання до договору, а також при повідомленні про правонаступництво щодо договору. Застереження, зроблене під час підписання, повинна бути підтверджена при ратифікації, затвердження і т.д. Правом робити застереження мають ті ж особи та органи, які представляють державу під час підписання, ратифікації та затвердження договору.

Застереження не повинна суперечити цілям і принципам договору, змінювати його головний зміст. Вона не може мати місця, якщо такого роду застереження заборонені договором або якщо договір передбачає лише певний вид застережень, до якого ця обмовка не відноситься. Є чимало договорів, що не допускають застережень, наприклад Договір про створення Економічного союзу країн СНД. Застереження може бути в будь-який момент знята які зробили її державою.

Застереження, яка безумовно допускається договором, не потребує згоди інших Договірних держав. У всіх інших випадках така згода необхідна. Якщо з обмеженої кількості учасників, а також з цілей і принципів договору випливає, що він повинен застосовуватися лише в цілому між усіма учасниками, то застереження до нього потребують прийняття всіма учасниками. В інших випадках заперечення проти застереження частини учасників не перешкоджає участі в договорі держави, яка зробила застереження. Застереження вважається прийнятою учасником, якщо протягом року він не заявить заперечення.

Застереження до засновницького акту організації потребує прийняття її відповідним органом.

Юридичні наслідки застереження полягають у тому, що вона вносить відповідні зміни до договору у взаєминах боку, її зробила, та сторін, її прийняли. У разі заперечень проти застереження з боку окремих учасників в їхніх відносинах зі які зробили застереження державою відповідне положення не застосовується. Застереження не змінює положень договору у взаєминах решти учасників.

Закон про міжнародні договори в цілому закріпив наведеним режим застережень, встановлений Віденської конвенції про міжнародні договори. Викликає сумнів лише вимога, щоб прийняття або заперечення проти застережень здійснювалися тим же органом, який висловив згоду на обов'язковість договору. Зокрема, щодо ратифікованих договорів прийняття або заперечення проти застережень оформляються законом (п. 2 ст. 25). Навряд чи Федеральне Зібрання РФ зможе своєчасно прийняти значну кількість відповідних законів. В інших країнах прийняття або заперечення проти застережень віднесені до компетенції виконавчої влади.

Крім застережень держави роблять заяви про тлумачення, мета яких полягає в уточненні змісту того або іншого становища або його розуміння автором заяви. Такі заяви можливі у відношенні як багатосторонніх, так і двосторонніх договорів. На відміну від застережень вони не змінюють змісту договору і не потребують згоди інших учасників. Зобов'язують вони лише держава, яка їх зробило. Проте заяви про тлумачення не можна вважати позбавленими будь-якого правового значення. Вони являють собою різновид практики. Відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів поряд з контекстом договору при тлумаченні враховується практика застосування договору, яка встановлює угоду учасників щодо його тлумачення (п. 3 ст. 31).

Практиці відомі також загальнополітичні заяви, що містять оцінку договору або його окремих положень, без наміру надати юридичний вплив на договір. Такі заяви можуть мати лише політичне значення. Проте інколи буває нелегко провести межу між заявою, що мають і не мають юридичного значення.

За всіх умов односторонні заяви не впливають на зміст договору і не зобов'язують інших учасників. Тому навряд чи обгрунтовано включення в закон про ратифікацію заборони іншим державам робити певні заяви.