Головна

Відповідальність держав за міжнародно-протиправне діяння

Наведені вище положення загальної частини права міжнародної відповідальності цілком відносяться і до відповідальності держав. Разом з тим цей вид відповідальності регулюється і більш конкретними нормами.