Головна

Початок і кінець дипломатичного представництва

Встановлення дипломатичних відносин та представництв установу здійснюється за згодою держав. Установлення дипломатичних відносин не завжди тягне за собою установа представництва.

Процедура призначення і прийняття дипломатичного представника називається акредитацією або акредитації. До офіційного призначення глави представництва держава повинна отримати агреман, тобто згоду країни перебування на призначення саме даної особи у відповідному якості. Країна перебування може відмовити у агремане без пояснення мотивів відмови. Після отримання агремана глава представництва стає persona grata (буквально - бажаним особою). Члени представництва у принципі мають бути громадянами акредитуючої держави.

Після отримання агремана і офіційного призначення голова представництва отримує підписані главою його держави вірчі грамоти, тобто повноваження загальних характеру. Умови акредитації завершується врученням грамот главі держави призначення, чого після представник може приступити до виконання його функцій.

Місія дипломатичного представника припиняється з ініціативи його держави (відставка, нового призначення, хвороба) або з ініціативи країни перебування у разі визнання цієї особи persona non grata (небажаною особою), для чого мають бути досить серйозні підстави. Такими для припинення діяльності всього представництва є припинення дипломатичних відносин, стан війни, існування припинення однієї зі сторін у таких відносинах.