Головна

Спеціальні місії

Розвиток взаємодії держав зумовило поширення такої форми представництва, як спеціальні місії. Конвенція про спеціальні місії 1969 визначає такого роду місію як тимчасове представництво держави, яка направляється однією державою в іншу за згодою останнього для вирішення спеціальних питань або для виконання спеціального завдання. Діяльність таких місій називають дипломатією ad hoc. За постійними посольствами зберігається повсякденний обслуговування офіційних відносин. У вирішенні інших проблем вирішальне значення належить спеціальних місій.

Особливо велике значення на місій найвищому рівні за участю глав держав та урядів. Зустрічі на найвищому рівні стали явищем постійним. У ході їх вирішуються найважливіші проблеми міжнародні. Виключно важливу роль відіграють зустрічі на найвищому рівні для розвитку відносин у рамках СНД.

Конвенція про спецміссіях передбачає для їх членів привілеї та імунітети, аналогічні дипломатичним. Нагадаємо, що вищі посадовці при будь-якому офіційному візит в іншу державу користуються дипломатичним імунітетом.