Головна

Уряд

У парламентарних республіках головна роль у здійсненні зовнішніх зносин належить уряду. У нашій країні Уряд традиційно займає положення органу переважно соціально-економічного керівництва. Його повноваження у міжнародній області Конституція визначила в самій загальній формі: здійснює заходи щодо забезпечення "реалізації зовнішньої політики" (п. "д" ч. 1 ст. 114). Інакше кажучи, Уряд здійснює курс зовнішньої політики, який визначається Президентом. На цій підставі Міністерство закордонних справ підвідомча Президента з питань, закріпленим за ним Конституцією або законодавчими актами РФ. Сказане підтверджується і Федеральним конституційним законом від 17 грудня 1997 N +2-ФКЗ "Про Уряді України" (з послід. Вим).: Уряд здійснює керівництво у сфері забезпечення відносин Росії з іноземними державами, міжнародними організаціями.