Головна

Право зовнішніх зносин і Російська Федерація

Російська Федерація є активним учасником міжнародних відносин. У 2003 р. Російська Федерація підтримувала дипломатичні відносини з 178 країнами і мала в іноземних державах 140 посольств, 74 генеральних консульства, 4 консульства, 12 представництв при міжнародних організаціях.

Правовий статус Посольства Російської Федерації визначено Положенням про неї, затвердженого Указом Президента Російської Федерації від 28 жовтня 1996 р. Основними завданнями та функціями Посольства є:

1) представництво Росії в державі перебування;

2) забезпечення її національних інтересів;

3) реалізація зовнішньополітичного курсу Росії в країні перебування;

4) виконання доручень Президента Російської Федерації, її Уряду, МЗС країни, а також узгоджених з МЗС доручень інших федеральних органів державної влади та запитів органів державної влади суб'єктів Росії, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

5) збір інформації про державу перебування, аналіз відносин Росії з державою перебування;

6) інформування Президента Росії, її Уряду, МЗС країни, інших федеральних органів виконавчої влади з питань внутрішньої і зовнішньої політики держави перебування і ін

Посольство Російської Федерації очолює її Надзвичайний і Повноважний Посол, який є вищим офіційним представником країни, акредитованим в державі перебування.

У Російській Федерації прийнято Положення про Надзвичайному і Повноважному Послу Російської Федерації в іноземній державі, затверджене Указом Президента Російської Федерації від 7 вересня

1999

Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федераціїпредставляє Росію в державі перебування, забезпечує дипломатичними засобами проведення її зовнішньополітичного курсу, захист національних інтересів, суверенітету, безпеки, територіальної цілісності країни, прав та інтересів її громадян і російських юридичних осіб в державі перебування.

Очолюючи Посольство Росії в державі перебування, Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації безпосередньо керує його роботою, визначає структуру цього зарубіжного органу влади відповідно до нормативних актів МЗС Росії, розподіляє посадові обов'язки між співробітниками посольства. Він несе персональну відповідальність за виконання покладених на посольство завдань і здійснення ним своїх функцій згідно з Положенням про Посольство Російської Федерації, звітує перед МЗС Росії за виконання вказівок і доручень.

Указом Президента Російської Федерації від 15 жовтня 1999 встановлено, що особам, заміщує державні посади Російської Федерації і державні посади федеральної державної служби в МЗС дипломатичних вах і консульських установах, представництвах МЗС на території Росії, в посадові обов'язки яких входить виконання функцій дипломатичного характеру, присвоюються відповідно до їх кваліфікацією і займаною посадою наступні дипломатичні ранги: аташе; третій секретар, другий секретар 2-го класу, другий секретар 1-го класу; перший секретар 2-го класу; перший секретар 1-го класу; радник 2-го класу; радник 1-го класу: Надзвичайний і Повноважний Посланник 2-го класу: Надзвичайний і Повноважний Посланник 1-го класу; Надзвичайний і Повноважний Посол.

Указом Президента Російської Федерації від29 вересня 1999 затверджено Положення про Постійному представництві Російської Федерації при міжнародній організації. У ньому визначено правовий статус цього державного органу зовнішніх зносин країни.

Указом Президента Російської Федерації від 3 листопада 1998 р. затверджено Положення про консульські установи Російської Федерації. Першочерговим завданням російських консульських установ є захист прав та інтересів Росії, її громадян і юридичних осіб. На консульські установи покладаються також завдання надання сприяння розвитку двосторонніх відносин з державами перебування, розширенню торговельно-економічних, науково-технічних і культурних зв'язків. Консульські установи займаються розповсюдженням офіційної інформації про зовнішню і внутрішню політику Росії, її соціально-економічному і духовному житті.

Наказом МЗС Росії від 13 жовтня 1998 р. затверджено Положення про почесне консулі Російської Федерації Почесний консул Росії - це будь-яка особа, яка не є штатним консульською посадовою особою, якій доручено виконання окремих консульських функцій на території держави перебування від імені Російської Федерації.

Почесним консулом може бути як громадянин Росії, так і громадянин іноземної держави з числа осіб, які займають видне суспільне становище в державі перебування і володіють необхідними особистими якостями, а також що мають можливість належним чином виконувати покладені на нього консульські функції. Почесний консул не перебуває на державній службі Росії. Почесні консули підрозділяються на наступні класи: а) почесний генеральний консул; б) почесний консул: в) почесний віце-консул; г)почесний консульський агент.

Почесний консул виконує покладені на нього функції особисто. Він може займатися комерційною або професійною діяльністю.

У Положенні про почесний консул Російської Федерації визначено його функції щодо: а) громадян та юридичних осіб; б) опіки та піклування; в) майна громадян Росії; г) громадян Росії, зниклих без вести, що перебувають під арештом, затриманих або позбавлених волі в іншій формі, або відбувають покарання; д) з питань витребування документів; е) морських і повітряних суден Росії; ж) автомобільного і залізничного транспорту і суден річкового флоту Росії; з) з санітарної, фітосанітарної і ветеринарної охороні; і) обов'язки щодо схоронності консульської кореспонденції; к) його звітність.

У Росії діють 34 почесних консульських посадових особи, які представляють інші держави. Абсолютна їхня більшість - громадяни нашої країни, але є й іноземні, наприклад почесні консули Великобританії та Німеччини (Новоросійськ, Владивосток). В основному це бізнесмени, але є представники і інших професій. Так, почесним консулом Німеччини у Владивостоці є пастор. Є почесні консули в Санкт-Петербурзі. Однак у порівнянні з іншими державами почесних консулів Росії в інших державах дуже мало.