Головна

Спеціальні місії і делегації

Спеціальні місії і делегації на міжнародних конференціях і двосторонніх переговорах - це тимчасові закордонні органи зовнішніх зносин держав. Вони складаються з голови місії чи делегації, її членів, радників та експертів

Повноваження спеціальної місії чи делегації визначаються главою держави, главою уряду або главою зовнішньополітичного відомства. Ким із них конкретно, залежить від завдань, поставлених перед спеціальною місією, або делегацією, і її рівня. Існує понад 20 видів спеціальних місій та делегацій, у тому числі: делегації на багатосторонніх і двосторонніх переговорах, на спеціальних церемоніях і ін

Правовий статус спеціальних місій визначено Конвенцією про спеціальні місії 1969 р., в якій містяться головним чином норми звичаєвого права і сформована практика. Конвенція набула чинності в 1985 р., в ній бере участь близько 30 держав. Росія не бере участь.

Спеціальні місії мають наступні відмінності від дипломатичних представництв:

1) їх функції носять тимчасовий характер і мають цільове призначення;

2) головою місії та її членами можуть бути особи, що раніше не мали дипломатичного статусу;

3) спеціальна місія може складатися тільки з однієї особи.