Головна

Поняття сфери дії міжнародного права

Визначення сфери дії міжнародного права істотне значення має як для теорії, так і для практики, для ефективності міжнародного права і для його взаємодії з національним правом. Поки як в теорії, так і в практиці відсутня ясність у цьому питанні. Правда, література і практика стали приділяти йому більше уваги. У договори частіше включаються статті під титулом "Сфера дії договору". У більшості випадків в них говориться про територіальну сфері.

Під галуззю дії міжнародного права розуміється область застосування міжнародних-правових засобів впливу на об'єкт регулювання.

Ця сфера має три основних аспекти - суб'єктний, об'єктний та просторового. Відповідно, теоретично можна виділити суб'єктну, об'єктну та просторову сфери чинності міжнародного права.