Головна

Діяльність СНД вгуманітарной, правової та антикримінальної областях

Однієюз найважливіших цілей створення СНД. як це було визначено в установчих документах і Статуті Співдружності, є забезпечення прав і свобод людини. У рамках СНД прийнято низку основоположних документів у зазначеній галузі. Серед них слід виділити Конвенцію про права та основні свободи людини від 26 травня 1995, спостереження за якої повинна здійснювати Комісія з прав людини СНД, що діє на основі Положення від 1995 р.

Унікальною була і залишається ситуація з національними меншинами, ще більше загострилася після розпаду СРСР. Певною мірою вона може бути вирішена на основі Конвенції про забезпечення прав осіб, що належать до національних меншин, від 21 жовтня 1994

Проблема забезпечення прав національних меншин вирішується і на двосторонньому рівні, зокрема, на базі відповідних угод між Росією і державами Центральної Азії.

Права людини в умовах збройних конфліктів покликане вирішувати Угода про першочергові заходи стосовно захисту жертв збройних конфліктів від 24 вересня 1993 р. Положення цього документа засновані на гуманних принципах відповідних міжнародно-правових документів, у тому числі Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949

Цілий ряд документів регулюють відносини між державами - учасницями СНД в соціальній сфері. Серед них Угоди: про гарантії прав громадян держав - учасниць СНД у галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 р.; проспівробітництво в галузі охорони праці від 9 вересня 1994 р.; про співробітництво в галузі трудової міграції і соціального захисту трудящих-мігрантів від 15 квітня 1994; про взаємне визнання прав на відшкодування шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом, професійним захворюванням або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових обов'язків, від 9 вересня 1994 Укладено ряд угод з вирішення соціальних питань військовослужбовців та членів їх сімей.

Складною в СНД залишається проблема біженців і вимушених переселенців. Тим не менше вона знаходить своє правове вирішення. 24 вересня 1993 прийнята Угода про допомогу біженцям і вимушеним переселенцям. Росія і Киргизія в 1997 р. уклали Угоду про регулювання процесу переселення і захист прав переселенців. Подібне Угода у 1998 р. укладено між Росією і Казахстаном. Постійна увага цій проблемі приділяє Російська Федерація. Тут прийняті відповідні нормативно-правові акти, в тому числі федеральні закони, постанови уряду та ін

Непростими в рамках СНД є і міжнародно-правові питання громадянства. Усі колишні громадяни колись єдиної держави після його розпаду виявилися громадянами багатьох держав. Становище погіршили й тим, що в більшості держав Співдружності Незалежних Держав не визнається подвійне громадянство.

19 січня 1996 в рамках СНД була прийнята Конвенція про спрощений порядок набуття громадянства громадянами держав - учасниць Співдружності. Вона передбачає надання державою-учасником своїмгромадянам, які відбувають на постійне проживання на територію будь-якого з цих держав, спрощеного (реєстраційного) порядку виходу з громадянства, а також надання прибувають на постійне проживання на її території громадянам будь-якого з цих держав права придбання громадянства в спрощеному (реєстраційному) порядку за наявності низки умов .

Держави Співдружності вирішують проблеми громадянства шляхом двосторонніх угод. Так, Росія і Казахстан прийняли Угоду про спрощений порядок набуття громадянства громадянами Росії, що прибувають для постійного проживання до Республіки Казахстан, та громадянами Республіки Казахстан, що прибувають для постійного проживання до Російської Федерації. 23 грудня 1993 Росія і Туркменістан уклали Угоду про врегулювання питань подвійного громадянства, дію якого було припинено за взаємною згодою сторін у квітні 2003 р. Угода про подвійне громадянство між Росією і Таджикистаном підписана в 1995 р.

Актуальним для громадян держав - членів СНД залишається питання про збереження їх права на безвізове пересування по території Співдружності. З цією метою 9 жовтня 1992 країни СНД підписали відповідну Угоду. Починаючи з 1999 р. ряд держав - членів СНД вийшли з бішкекського угоди, в тому числі Киргизія, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан.

Після цієї держави Співдружності стали укладати двосторонні угоди з даного питання. Так, Росія має подібні угоди з усіма державами СНД, за винятком Грузії. З останньою у 2001 р.був введений візовий режим, який буде скасовано, коли влада Грузії на своїй території (перш за всією в Панкісском ущелина) не будуть створювати тепличні умови для чеченських бойовиків.

Вельми тісна співпраця країн СНД здійснюється в правовій галузі. Одним з основних документів у цій сфері є Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 р. Вона гарантувала особам, що проживають на території держав-учасників, надання в інших державах СНД у відношенні особистих і майнових прав такого ж обсягу правового захисту, як і власним громадянам, тобто національний режим. 7 жовтня 2002 р, з цієї проблематики підписана нова Конвенція.

Дуже важливою ділянкою співпраці є уніфікація законодавства держав Співдружності. Найважливішу роботу на цьому напрямку здійснює Міжпарламентська Асамблея СНД. Серед розроблених нею модельних законів є такі важливі, як цивільний, кримінальний, кримінально-процесуальний, кримінально-виконавчого кодексів, закони про іноземні інвестиції, про захист економічної конкуренції, про фінансово-промислових групах, про акціонерні товариства, про державну підтримку малого підприємництва, про аудиті, про бухгалтерський облік та звітності, про банкрутство банків, про охорону праці, про митну справу, про соціальний захист населення, про охорону навколишнього середовища і т. д.

Активно співпрацюють країни СНД в антікріміналиюй області. З цією метою створені відповідні структури, в тому числі Рада міністрів внутрішніх справта Координаційна рада генеральних прокурорів.

Прийняті відповідні міждержавні програми: спільних заходів по боротьбі з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території Співтовариств (1993 р.); спільних заходів боротьби з організованою злочинністю та іншими видами небезпечних злочинів на території держав - учасниць СНД на період до 2000 р. ( 1996 р.); спільних заходів боротьби зі злочинністю на період до 2003 р.

Створена відповідна правова база, до якої входять такі Угоди, як про співробітництво у боротьбі зі злочинами у сфері економіки 1996 р.; про співробітництво в боротьбі зі злочинністю 1998 р.; про співробітництво в боротьбі з тероризмом 1999. про протидію легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, 2001 р.

У рамках СНД існує інститут видачі злочинців та осіб, які вчинили злочинні діяння. Це питання детально врегульовано відповідними положеннями Конвенцій про правову допомогу у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 р. та від 7 жовтня 2002

У силу свого геополітичного становища держави - учасниці СНД в умовах сучасних міжнародних реалій опинилися на передньому плані боротьби з міжнародним тероризмом. Міжнародно-правовою основою діяльності СНД у даній сфері є багатосторонні договори з боротьби з тероризмом, прийняті в рамках ООН, а також підписаний 4 червня 1999 в рамках СНД Договір проспівпрацю держав - учасниць СНД у боротьбі з террорізмом1.

Яскравим прикладом антитерористичного взаємодії держав - учасниць Співдружності можна, без сумніву, вважати розроблену і прийняту в 2000 р. Програму держав - учасниць СНД по боротьбі смеждународним тероризмом та іншими проявленіяміекстремізма на період з 2000 до 2003 р. та рішення про створення Антитерористичного центру (АТЦ) держав - учасниць СНД. Згодом це рішення було доповнено домовленістю про відкриття філії АТЦ в Бішкеку, покликаного координувати конкретні заходи щодо боротьби з міжнародним тероризмом в регіоні Центральної Азії.