Головна

Поняття території та її віци

У самому широкому сенсі під територією розуміють такі простору, як сухопутна та водна поверхня земної кулі, його надра, повітряний простір, а також космос, включаючи Місяць та іншінебесні тіла.

З точки зору міжнародного права територія розглядається як юридична категорія, нерозривно пов'язана з поняттям держави. Немає і не може бути держави без території. Саме територія поряд з населенням є матеріальною основою будь-якої держави.

У міжнародному праві відповідно до існуючого правовим режимом розрізняють три види територій:

1) державна територія;

2) територія зі змішаним режимом;

3) територія з міжнародним режимом.

Державної є територія, що знаходиться під суверенітетом держави. До неї відносяться в рамках державних кордонів сухопутна і водна поверхня, повітряний простір над нею до кордону з космосом (приблизно 100-110 км) і надра (теоретично до центру Землі, а практично - на доступну для проникнення глибину).

Державна територія відповідно до міжнародного права - це національне надбання і середовище проживання народу в рамках державних кордонів, у яких держава здійснює свою верховну владу.

До державної території умовно прирівнюються квазітерріторіі.

Квазітерріторіі - це так звані «плавучі» і «летючі» території (морські та річкові судна, повітряні судна, космічні кораблі), а також території дипломатичних і консульських представництв іноземних держав.

Вони не можуть вважатися територією в повному сенсі цього слова, оскільки не володіють її головними ознаками. Але разом з тим тільки шляхом умовного ототожнення їх з територією можна пояснити можливість здійснення тут юрисдикції відповідної держави.

До території зі змішаним режимом відносятьсяпростору, що не знаходяться під чиїмось суверенітетом і, таким чином, що не входять до складу території будь-якої держави, але щодо яких прибережна держава, зокрема, здійснює в межах, встановлених міжнародним правом, суверенні права в цілях розвідки, розробки і охорони природних ресурсів. До такого роду території відносяться виняткова економічна зона шириною до 200 морських миль, відлічуваних від вихідних ліній, і континентальний шельф. Разом з тим слід уточнити, що виключна економічна зона і континентальний шельф мають деякі відмінності в міжнародно-правовому режимі (див. розділ «Міжнародне морське право»).

Територія з міжнародним режимом розташована за межами державних кордонів і перебуває в загальному і рівноправному користуванні всіх держав відповідно до міжнародного права. До таких територій, зокрема, відносяться відкрите море і повітряний простір над ним, морське дно і його надра за зовнішнім кордоном континентального шельфу, Антарктика, космос і небесні тіла в ньому.

Режим територій, що знаходяться за межами дії національної юрисдикції, визначається винятково міжнародним правом.

Слід зазначити, що стосовно ряду територій з міжнародним режимом все більший розвиток одержує концепція загальної спадщини людства (commonheritageofmankind). Так, ст. 11Соглашенія про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах 1979 встановила, що Місяць і його природні ресурси є спільною спадщиною людства.

Конвенція ООН з морського права 1982 р. оголосиласпільною спадщиною людства район міжнародного морського дна і його ресурси (ст. 136). Причому держави-учасники погодилися з тим, що не повинно бути ніяких поправок, що відносяться до основного принципу загальної спадщини людства, і що вони не будуть стороною будь-якої угоди в порушення вищевказаного положення.