бойовий шлях українських січових стрільців

Кримінальне право
Це найбільш кодифікованих галузь новозеландського права. У перші десятиліття існування Нової Зеландії що британської колонії в ній діяли норми англійського карного права, у той час погано впорядковані і не систематизовані. У 1883 р. до парламенту Нової Зеландії був внесений законопроект про кодифікацію кримінального законодавства, що й було здійснено через десятиліття. Основою для неї став проект кримінального кодексу, складений англійською юристом Дж. Стіфеном (в 1878 р. він розглядався британським Парламентом, але в самій Великобританії так і не став законом). Проект Дж. Стіфен нерідко використовувався як модель для кримінальних кодексів в англійських колоніях і домініонах, оскільки містив спрощене виклад основних інститутів англійського кримінального права.

У 1961 р. на зміну акту 1893 прийшов нині чинний Закон про злочини, що є по суті кримінальний кодекс. У ньому регулюються інститути Загальної частини карного права і деякі питання кримінального процесу, визначені ознаки всіх тяжких злочинів, переслідуваних по обвинувальному акту, і встановлені покарання за них. Закон про злочини відрізняють досить чіткі і узагальнені формулювання (наприклад, в поняття "розкрадання" ім об'єднані всі різновиди крадіжок і шахрайств). Цим актом передбачено притягнення до кримінальної відповідальності лише у випадках порушення закону, а не норм загального права, хоча останні і зберігають значимість при тлумаченні і застосуванні закону, а також пом'якшені санкції за багато злочинів у порівнянні з кодифікаційних актом 1893 р., що відрізнявся суворістю покарань. Разом з тим Закон 1961 допускає настання кримінальної відповідальності з 10-річного віку та превентивне ув'язнення для осіб, вдруге засуджених за статеві злочини.

Відповідальність за менш важкі злочини, що переслідуються в сумарному порядку і не передбачені в Законі 1961 р., встановлена в Законі про поліцейські порушення 1927 р. (в редакції 1965 з наступними змінами) та інших актах, однак і на них поширюються положення Загальної частини кримінального права, сформульовані в Законі 1961 Чинне кримінальне законодавство Нової Зеландії передбачає широке застосування штрафу та умовного засудження, а також приміщення засуджених у віці до 21 року у спеціальні установи виправного характеру.

Смертна кара за загальнокримінальної злочину в Новій Зеландії скасовано з 1961 р., а за всі злочини - з 1989 р.

Питання цивільного і кримінального процесуального законодавства регулюються в Законі про судоустрій 1908 р., в Правилах цивільної процедури у Верховному суді (додаток до названого Закону 1908 р.), в Правилах Апеляційного суду 1955 р., в Законі про магістратських судах 1947 р., в періодично видаються закони про кримінальне правосуддя та в інших актах.

стадии умирания и их характеристика