Головна

Етапи російсько-білоруського співробітництва. Проблеми формування Союзної держави Білорусі і Росії

Подібну ж «майданчик» покликане забезпечувати інституційна розвиток російсько-білоруського співробітництва. Одночасно з розвитком багатосторонніх торгово-економічних зв'язків у рамках тодішнього Митного союзу Росія і Білорусь в квітні 1996 р. вийшли на ще більш розвинену форму інтеграційного співробітництва - Спільнота двох держав. Угодою про Співтоваристві передбачалася максимальна ступінь взаємодії економік двох країн в рамках СНД і Митного союзу, крім того, були додатково створені двосторонні виконавчі та представницькому-консультаційні органи. Через рік, у квітні-травні 1997 р., були підписані Договір та Статут Союзу Росії і Білорусії; тим самим був зроблений наступний крок у соціально-економічному і політичному зближенні двох сусідніх країн і братніх народів.

Наприкінці 1999 р. у співпраці двох країн був зроблений наступний крок. Відповідно до Договору про створення Союзної держави Білорусі та Росії (грудень 1999 р.) передбачалися, зокрема, наступні дії:

• поступовий перехід до єдиної податкової політики - від-Унифи каціі і зближення податкових законодавств двох країн до прийняття спільного Податкового кодексу Союзної держави;

• формування на основі уніфікованої нормативно-правової бази спільного ринку цінних паперів та його інфраструктури;

• уніфікованим торговельних режимів щодо третіх країн й міжнародних організацій, а до 2005 р. - прийняття уніфікованих нормативно-правових актів Росії і Білорусії;

• поетапна валютна інтеграція на основі введення до 2005 р. єдиної грошової одиниці (валюти) і одночасного формування єдиного емісійного центру.

У серпні 2004 р.. на зустрічі президентів України і Республіки Білорусь було скориговано, дата введення єдиної грошової одиниці (її роль для обох країн буде виконувати російський рубль): ця подія повинна відбутися 1 січня 2006 При цьому в програмі поетапних дій з формування Союзної держави Росії і Білорусії валютна інтеграція розглядається, по-перше, в якості однієї зі складових, по-друге, не як самоціль, а виключно поряд і в комплексі, зокрема, зі створенням єдиної прикордонної системи , єдиної митної території, загального бюджету. В даний час Білорусь є другим (після Німеччини) торговим партнером Російської Федерації.